Annons

Du är här

Nordanstig bjuder boende på släckare

Publicerad21 januari 2011  Text Katarina Lagerwall

Bostadsbränder

I Gävleborgs län används nya grepp och samarbetspartner för att nå ut med konceptet Brandsäkert hem som ska minska antalet bostadsbränder. I Nordanstig ska till exempel det kommunala bostadsbolaget dela ut gratis brandsläckare till alla sina hyresgäster.

– Vi jobbar offensivt och det finns mycket man kan göra för att nå invånarna, säger Ulf Andersson, ambassadör för Brandsäkert hem.

Säkerhetskonceptet Brandsäkert hem är framtaget av Brandskyddsföreningen och syftar till att förebygga bostadsbränder och rädda liv. Ulf Andersson arbetar med uppdraget främst inom Norrhälsinge räddningstjänst där kommunerna Hudiksvall och Nordanstig ingår. Han ser allvarligt på att dödstalen för bostadsbränder inte sjunker. Varje dag brinner det i cirka 17 bostäder runtom i Sverige. Olyckorna skördar både liv och orsakar stora materiella skador. Värden för cirka 1,2 miljarder kronor beräknas gå upp i rök årligen och det syns ingen förbättring i statistiken.

–Bostadsbränderna är det största brandskyddsproblem vi har i samhället och vi kan inte sitta och vänta på att över hundra människor ska omkomma varje år. Vi måste ut och hjälpa folk för brandskyddet är dåligt i våra bostäder, säger Ulf Andersson.

Söker samarbeten med företag

Engagemanget för att öka medvetenheten om brandsäkerhet är stort och han försöker ständigt hitta nya metoder för att nå ut till de cirka 50 000 invånarna i frågan. En av idéerna bygger på att söka samarbete med olika företag. Just nu håller han på att bygga upp ett nätverk med företag som jobbar med Rut- och Rot-avdrag. Under hösten har räddningstjänsten bedrivit ett glesbygdsprojekt tillsammans med sotare och gjort hembesök för att ge information till invånarna om vad de kan göra för att förebygga brand i hemmet. Fokus är att kontrollera om de boende har en brandvarnare och släckutrustning. Om brandvarnaren inte fungerar eller är för gammal får de en gratis av Norrhälsinge räddningstjänst. Ulf Andersson uppskattar att de under 2010 nådde ungefär 1 500 hushåll. Under 2011 är det boende i tätorten som står på tur för det uppskattade konceptet.

– Vi får väldigt mycket respons och beröm. De boende tycker att vi gör ett himla bra jobb när vi kommer på hembesök och informerar om brandskydd, säger Ulf Andersson.

Riktade informationsutskick

Ett annat samarbete som gjordes i våras riktade sig till abonnenter hos Tekniska Verken och Mitt Sverige Vatten i de båda kommunerna där även fritidshus ingick. När sop- och vattenräkningen damp ner i brevlådan innehöll den även ett informationsblad om brandskydd. Även detta initiativ mottogs positivt av de omkring 14 000 hushåll man nådde i vardera kommun.

– Nästa gång ska vi använda samma metod hos elbolag som levererar ström till alla bostäder hos oss. Då räknar vi med att få nästan hundraprocentig kontakt med de boende, säger Ulf Andersson.

Kommunerna är en viktig samarbetspartner och här har man nått framgång för ett ökat brandskydd på en rad områden. De anställda får genomgå Brandsäkert hems utbildning i de flesta sammanhang när det gäller personalutbildningar. Hemtjänstpersonal i glesbygdsorten Svågadalen har förutom utbildningen utrustats med en sex kilos pulversläckare i hemtjänstbilen som kan användas vid tidig upptäckt av brand. Nästa år är det hemtjänstpersonalen i Hudiksvalls kommun som ska utbildas. Äldre och funktionsnedsatta är särskilt drabbade när det gäller dödsbränder i bostäder. Nordanstigs hemtjänst har planer på att utrusta brukarna med spisvakt och tillhörande värmevarnare. I Hudiksvalls kommun finns beslut på att byta ut nuvarande timer och istället installera spisvakt på servicehusen och i hemtjänsten.

Gratis pulversläckare

Hyresgästerna hos det kommunala bostadsbolaget i Nordanstig kan glädjas åt att snart få en pulversläckare installerad. Ledningen har även beslutat att utrusta alla lägenheter vid stora omfattande renoveringar med baskonceptet Brandsäkert hem. Brandvarnare finns sedan förut i samtliga lägenheter i beståndet. I Hudiksvalls kommun jobbar man allt mer aktivt för att förebygga brand. Förra året köpte de in brandfiltar och delade ut till sina hyresgäster.

Enligt Ulf Andersson är kunskapen kring brandskydd generellt sett låg bland befolkningen. Människor sätter i allmänhet för stor tilltro till räddningstjänsten, istället borde de lita till sin egen förmåga i högre grad, menar han. Ett brandförlopp går fort och när räddningstjänsten kommer är det ofta redan en fullt utvecklad brand och försent att rädda byggnaden. Därför måste man ha någon form av släckutrustning i bostaden.

– Prio ett är att man släcker branden i sitt hem när den är liten. Den kunskapen ska alla ha.

Ledstjärnan för Ulf Andersson och hans informatörer är att fortsätta sprida kunskap och inte slå sig till ro. Målet är att uppnå den nya nationella nollvisionen när det gäller dödsbränder i bostäder. Det enträgna arbetet kan ha haft effekt. I budgeten för 2011 har Norrhälsinge räddningstjänst för första gången på många år dragit ner antalet planerade utryckningar, från 5 000 timmar till 4 500 timmar.

– Vi vet inte vad som ligger bakom minskningen men vi tror att vårt arbete har påverkat, säger Ulf Andersson.

Nummer 1—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2011.