Annons

Du är här

Övning ger färdighet

Publicerad4 mars 2011  Text Karin Wandrell

Utbildning

Uppsala brandförsvar har tagit fram en operativ ledningsutbildning för brandbefäl där det även ingår samverkansövningar med polis och ambulans.

Christer Byström, brandmästare och ansvarig för internutbildningen, och Stefan Gunstad, stabsbefäl, hade länge tänkt att det saknades vidareutbildningar för befäl.

– Vi drog igång lite trevande 2007 med att fundera över hur utbildningen skulle kunna läggas upp, säger Stefan. Målet är att befälen ska kunna jobba på flera olika ledningsnivåer och det gäller att hitta en tydlighet mellan dessa.

Första steget blev orderträning för räddningsledare och stabsbefäl där de fick arbeta med olika scenarier, från mindre olyckor till stora där alla ledningsnivåer behövs.

Det var ett lyckat grepp. Christer och Stefan ville se mer samverkan mellan räddningstjänst, polis, ambulans och SOS Alarm och bildade en grupp där representanter från alla blåljusorganisationer ingick.

– Vi kom överens om att köra övningar mot företag tillsammans och använda oss av de miljöer som finns i Uppsala som industri, sjukhus och universitet, säger Christer.

Använder alla möjligheter

I dag används alla tekniska hjälpmedel som finns vid övningarna för att göra dem så verklighetstrogna som möjligt.

– När vi övar i spelsalen dras olyckan isär i sina olika delar. Ledningsplats, stab, SOS, polisens länskommunikationscentral, sjukvårdsledare – alla deltar. Det ska vara så verklighetstroget som möjligt. Syftet är att befälen ska bli tydliga i sin ordergivning och arbeta i rätt ledningsnivå, säger Christer.

Det finns alltid observatörer på plats under övningarna. Christer är övningsledare medan Stefan sitter på räddningscentralen och SOS-centralen och följer övningen ur det perspektivet.

Uppföljning viktigt

Under övningarna ingår alla ledningsnivåer, från förste räddningsledare på plats till högsta ledningsnivå. Händelsen delas upp i en skadeplats, en ledningsplats samt staben på räddningscentralen där RCB ingår. Det ska gå att se en röd tråd mellan de olika ledningsnivåerna, men ibland fastnar information under vägen.

Efter avslutad övning får alla möjlighet att komma till tals för att se om syfte och mål har uppfyllts.

– Förr rådde en viss osäkerhet när det gällde att avslöja om något gått fel. Nu finns ingen sådan press utan vi får fram problemen. Det gör att det fungerar bra ute i verkligheten också, menar Christer.

Nere i övningsrummet i källaren finns ett helt rum med rekvisita som gör det möjligt att bygga upp hela kvarter för att göra övningarna så autentiska som möjligt.

– Jag tror att vi är ganska ensamma om vårt upplägg för befälsutbildning i landet. Vi har ganska avancerade övningar med många steg. När Akademiska sjukhuset skulle riva en avdelning fick vi ett helt plan att öva brand på avdelning, vilket gav oss och landstinget möjlighet att observera hur sjukhuspersonalen skulle agera i ett skarpt läge.

Innan 2007 hade Uppsala brandförsvar begränsad samverkan med polis och ambulans till skillnad från idag.

– Det har gett enorma fördelar. Vi har kommit varandra mycket närmare och fått ett otroligt kontaktnät. Det är aldrig något problem att få till samverkansövningar och vi har fått en större förståelse för hur de andra arbetar, avslutar Christer.

Fakta

Operativ ledningsutbildning för brandbefäl

Nivå 1 Ledningsnivåerna övar orderträning för att få tydlighet mellan de olika ledningsnivåerna.

Nivå 2 Alla ledningsnivåer deltar. Insatsen är så pass stor att den kräver samordning av flera enheter upp till ledningsnivå 3.

Nivå 3 Hela blåljusorganisationen deltar i övningen. Tanken är att använda de kommunikationsmedel som finns i organisationen i form av rökdykarradio, B96, rakelterminaler med flera. Tanken är att deltagarna ska jobba mot den egna ledningen.

Nivå 4 Samverkansövningar utomhus med hela blåljusverksamheten och externa aktörer. Varje organisation skriver ner sitt mål och syfte med övningen samt ett gemensamt mål och syfte för gruppen. Var och en står för sina kostnader och nyttjar sina egna arbetsmiljöregler under övningen. Utvärderingen är viktig eftersom den visar var glappen finns i organisationen, vilka erfarenheter det går att dra och vad som behöver förbättras.

Nummer 2—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2011.