Annons

Du är här

Certifieringsutbildningen bygger på distansutbildning och närträffar.

Frivilliga brandmän certifieras

Publicerad4 mars 2011  Text Håkan Lindkvist, Jörgen Björk och Mats Svensson

Utbildning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Föreningen Sveriges frivilliga brandkårer, FSFB, och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, har tillsammans tagit fram en certifieringsutbildning som vänder sig till dagens frivilliga brandmän.

Ursprunget till och den historiska framväxten av Brandskyddsföreningen har sedan starten 1919 varit de kommunala räddningstjänsterna och försäkringsbolagen. Detta var en tvåbent, solid och fast grund att stå på för att skapa brandsäkerhet i Sverige. Brandskyddsföreningen ingick ett avtal med dåvarande Räddningsverket i samband med att de bildades 1986. Ett avtal som innebar att Brandskyddsföreningen inte skulle bedriva någon verksamhet med de kommunala räddningstjänsterna i Sverige. Min företrädare, Göran Schnell, sade år 2007 upp detta avtal med Räddningsverket.

– Frivilliga brandmän, som är medlemmar i ett räddningsvärn, har idag inte någon speciell utbildning inom räddningstjänstområdet. Ett problem är att de inte kan ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att åka på utbildning och MSB:s kurser har därför inte varit ett alternativ som passat dem, säger Jörgen Björk, projektledare vid MSB på Revinge.

För ett antal år sedan uppvaktade FSFB dåvarande Räddningsverket med en förfrågan gällande en gemensam utbildningsplattform för frivilliga brandmän. Idag har MSB, FSFB och SÖRF tillsammans tagit fram en certifieringsutbildning av frivilliga brandmän.

– Certifieringen är ett viktigt redskap för att höja statusen bland frivilliga brandmän, säger Mats Svensson, enhetschef, SÖRF.

Mats planerar att införliva brandvärnen i sin utryckningsorganisation. Tanken är att respektive räddningsvärn kan larmas i ett »närhetsområde« för att snabbt kunna påbörja det skadeavhjälpande arbetet. När den ordinarie styrkan på insatsområdet är på plats kan räddningsvärnen få nya och/eller andra arbetsuppgifter av räddningsledaren.

– De frivilliga brandmännen bör ha genomgått utbildningen innan det blir aktuellt med infasning i HT-planerna. Målet är att samtliga brandvärn i SÖRF:s insatsområde ska ha minst åtta utbildade och godkända frivilliga brandmän/värn och att samtliga som åker på larm är utbildade och godkända enligt gällande kursplan.

Flexibel utbildning

Utbildningen bygger på distansstudier samt närträffar. De teoretiska blocken gör kursdeltagarna via dator hemifrån, de praktiska momenten genomförs på räddningstjänsten i den kommun eller förbund där räddningsvärnen finns.

– MSB står för utbildningskonceptet medan räddningstjänsten i regionen står för genomförandet, säger Jörgen.

En skillnad mellan frivilliga brandmän och deltids- och heltidsbrandmän är att de inte rökdyker. Utbildningen blir därför till största delen teoretisk.

– Vinsten blir mindre personal- och reskostnader för räddningstjänsterna. En annan fördel är att de studerande kan arbeta med uppgifter under handledning som är kopplade till den egna räddningstjänsten, säger Jörgen.

Tanken finns att använda sig av denna form av utbildningsmaterial även i övriga kommuner och förbund med frivilligverksamhet liksom för deltids- och heltids?anställda brandmän.

Utbildning

Utbildning för frivilliga brandmän

Utbildningen består av nio block. Blocken består initialt av en basnivå som är framtagen tillsammans av MSB, FSFB och SÖRF. Blocken är inte tidsatta, utan det är upp till den genomförande räddningstjänsten att själv bestämma hur lång tid den vill ägna åt varje block.

Nummer 2—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2011.