Annons

Du är här

»Allt fungerade klockrent«

Publicerad28 november 2011  Text Klara Möller Norén

Industri

Den nionde april 1996 brann det på Lesjöfors fjäderfabrik och fabriken totalskadades. När fabriken byggdes upp igen togs ett helt nytt grepp om brandskyddet. Tidigt i år brann det igen, och det nya brandskyddet fick sitt elddop.

Sten-Åke Johansson är produktionschef på Lesjöfors Fjädrar sedan många år och har genomlevt båda brandtillbuden. Han är dessutom styrkeledare på räddningstjänsten i Lesjöfors och var själv i tjänst den 13 februari i år när larmet gick om brand på fabriken.

– Det kändes lite tungt att få larm till jobbet, berättar han. Det kom på söndagseftermiddagen, några timmar efter det att produktionen dragit igång.

Automatlarm och sprinkler

Efter branden 1996 installerades automatlarm i hela fabriken, både i produktionslokalerna och de intilliggande kontors­lokalerna. Det var via automatlarmet som räddningstjänsten larmades.

– Vi var på plats vid 17-tiden, fortsätter Sten-Åke. Det var en filteranläggning med uppgift att samla upp allt blästerdamm från produktionen som fattat eld.

Anläggningen, i storleksordningen av en mindre villabyggnad, var placerad utan­för själva produktionslokalen, men i anslutning till den. Liksom hela produktionslokalen var filteranläggningen integrerad i ett heltäckande sprinklersystem, sammanbundet med det automatiska larmet.

– Vi hade en totalbrand i filtret, men sprinklern hade aktiverats och kylde och dämpade brandförloppet. Det gjorde släckningsarbetet lätt och hindrade att branden spred sig.

Delar av produktionslokalen rökskadades, men inget mer än filtret började brinna.

– Helt klart räddade sprinklern fabriken, säger Sten-Åke.

Organiskt brandskydd

I enlighet med rutinerna i Bergslagens Räddningstjänst larmas alltid två stationer vid industribrand. Filipstadsstyrkan var på plats strax efter Lesjöforsstationen. Då var branden redan släckt, och kåren kunde hjälpa till med eftersläckning i filtret och påbörja restvärderäddningen.

– Vi kunde gå in med våtdamm­sugare redan på söndagskvällen, säger Sten-Åke.

Efter branden 1996 tog det exakt ett år att bygga upp en ny fabrik. Den 9 april 1997, på dagen ett år efter det att den gamla fabriken brunnit ner till grunden, hölls invigningen. Sedan dess har produktionen ökat och fabriken byggts ut i flera steg. Hela tiden har brandskyddet växt tillsammans med lokalerna. Idag är hela produktionslokalen helsprinklad, medan de intilliggande kontorslokalerna har helautomatiska larm.

Med sitt personliga engagemang inom räddningstjänsten har Sten-Åke varit en stark kraft i brandskyddsarbetet på fabriken i Lesjöfors sedan den förra branden. Många satsningar har också sammanfallit med hårdare krav och lagstiftning kring brandskydd. Idag är Sten-Åke brandskyddsansvarig på fabriken, en funktion som inte fanns före 1996, men tillsatts som en följd av skärpta regler och ett mer medvetet säkerhetsarbete.

– Nu går det ju  att känna att det vi gjort har varit väl investerade pengar, poängterar han. Larmen och sprinklersystemet har satts på prov och verkligen levererat.

Kort produktionsstopp

Produktionen i fabriken stod stilla under söndagskvällen och natten, och i de delar av fabriken som hade anknytning till det utbrända filtret tog det ytterligare några dygn att komma igång. Stoppet har dock tagits ikapp, och ingenting av produktionen har behövt styras om eller skjutas upp.

– Det är överhuvudtaget inte jämförbart med förra gången, då vi ju hade en totalskada, säger Sten-Åke. Då stod vi med fulla orderböcker, utan fabrik. Hela produktionen lades om till våra systerfabriker, som lyckades få iväg alla leveranser i tid. Vi hade ett enormt stöd då, men det är förstås ändå väldigt skönt att slippa de problemen nu.

Med facit i hand blev det inte så tungt som det kunde ha varit att tvingas åka på insats till den egna arbetsplatsen. Även om man givetvis aldrig önskar sig en brand är Sten-Åke påtagligt nöjd med hur bra fjäderfabriken klarade att sättas på prov.

– Allt fungerade klockrent, och händelsen bevisar helt klart vikten av sprinkler, avslutar han.

Nummer 7—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2011.