Annons

Du är här

Rädda resten med samarbete

Publicerad20 januari 2012  Text Monica Walldén

Utbildning

Ett väl utfört restvärderäddningsarbete gynnar alla parter. Men hur mycket räddningstjänsten använder sig av RVR-tjänsten skiljer sig åt över landet. Med kostnadsfria kurser kan alla inom räddningstjänsten få fördjupade kunskaper om RVR.

Vid en insats finns det mycket att vinna på att redan från början tänka på restvärderäddning (RVR). Grunden är att få minskade skadekostnader. Det ger mervärde för den drabbade, minskade kostnader för försäkringsbolagen och dessutom får räddningstjänsten betalt för sitt arbete.

– I praktiken fungerar det så att räddningstjänsten som är ute på skadan berättar för ägaren: »Det här har vi gjort. Detta måste du göra i fortsättningen. Vad har du för försäkringsbolag?« När räddningstjänsten åker tillbaka och skriver en insatsrapport skriver de även en restvärderapport. Och den restvärderapporten, tillsammans med fakturan, kommer hit, säger Stefan Wittberg, som delar sin tid mellan RVR-tjänsten och Storstockholms brandförsvar och kommer att stå för en del av kursverksamheten under året.

RVR-arbetet organiseras genom avtal med alla räddningstjänster om att utföra akut restvärderäddning på uppdrag av försäkringsbranschen. Räddningstjänsten ska göra torrt och rökfritt på och i byggnad under högst 16 persontimmar. Men det kan även finnas andra åtgärder som behöver göras som inte faller inom kategorin torrt och rökfritt. Då ska räddningstjänsten påkalla det behovet och hjälpa den skadelidande att ta kontakt med försäkringsbolaget eller en RVR-ledare.

– Ledordet är samverkan, säger Per Gustavsson, chef för Försäkringsbranschens Restvärderäddning och ansvarig för kursverksamheten. Vi konkurrerar inte med räddningstjänsten på plats, utan syftet är att vi ska vara ett stöd.

Ibland kan det finnas ett motstånd mot att kalla in en restvärdeledare eftersom det trots allt är ett annat brandbefäl. Men en RVR-ledare på plats kan stötta på många olika sätt. Till exempel kan RVR-ledaren ta över ansvar för evakuerade människor eller planera för de samhälleliga konsekvenser som till exempel en nedbrunnen förskola kan få.

Målet med kurserna

Utbildningen »Restvärderäddning för räddningstjänsten« täcker räddningstjänstens arbete med de här frågorna. Den ger kunskaper om RVR-konceptet med de administrativa rutiner som gäller för rapportering efter RVR-insats, samt grunderna i restvärderäddning.

– Vi ger räddningstjänsten tips och idéer om hur de ska bedriva arbetet och förtydligar för dem hur det fungerar. Och detta är en inkomstbringande del i deras verksamhet. Ifall de kan öka den intäkten med väldigt små metoder så ligger det i deras intresse också. Alla tjänar på det, säger Stefan.

RVR-ledare runt om i landet bedriver redan nu kortare utbildningar på räddningstjänsterna, men de här kurserna tar ett större helhetsgrepp. Målet är att det på varje räddningstjänst ska finnas en RVR-ansvarig och det är i första hand dem man vill nå, som i sin tur kan sprida budskapet och skapa en bra organisation inom den egna verksamheten. Erfarenheten är att det fungerar mycket bättre i de fall det finns en RVR-ansvarig.

Gratis utbildning som lönar sig

Under 2012 kommer det att bli fyra kurstillfällen. De första är i Trollhättan den 26 januari. Sedan kommer en kurs i Kiruna 3 april. Till de övriga två kommer datum och plats att fastställas längre fram. Nytt för i år är att kursen är gratis.

– Vi tycker att det här är så viktigt och att alla vinner på det. Det ligger ju i vårt intresse att man går den här utbildningen. Ofta gör räddningstjänsten de här sakerna ändå, men skickar inte iväg någon faktura på det till oss. Vi tror att det kommer att bli högre kvalitet på det arbete som utförs om det kommer upp på bordet, rapporteras och fakturereas. Blev det ordentligt utfläktat? Togs allt vatten upp från golvet? Finns det behov att flytta några möbler? Man tänker mer på att man gör en restvärderäddning, säger Per.

RVR-tjänsten

Försäkringsbranschens Restvärde­räddning, i dagligt tal kallad RVR-­tjänsten, arbetar med att begränsa sekundärskador vid olyckor. De ägs av Brandskyddsföreningen och nästan hela försäkringsbranschen är ansluten till verksamheten. Arbetet sker genom avtal med alla kommuners räddningstjänster att de ska utföra akut restvärderäddning vid brand- och vattenskador på och i byggnad, samt genom RVR-tjänstens Restvärdeledare som förutom brand och vattenskador även täcker in andra olyckor som till exempel transport och miljöskador.

Utbildningar

Nummer 1—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2012.