Annons

Du är här

Inbrottsskydd kan bli brandfälla

Publicerad27 februari 2012  Text Linda Nordlund

Bostadsbränder

Många säkerhetsdörrar förses med lås som inifrån öppnas med nyckel istället för vred. Risken är att bostaden då istället kan bli svår att utrymma vid en brand.

Det finns en motsättning mellan lagstiftningens krav på att ytterdörren måste vara lätt att öppna i en nödsituation och försäkringsbolagens krav på »godkänd låsenhet«.  För lägenheter med förhöjt värde kan det betyda att säkerhetsdörren förses med lås som även från insidan måste öppnas med nyckel. Fördelen är att en inbrottstjuv som tar sig in genom ett fönster inte kan öppna dörren och bära med sig stora värdesaker ut, men inbrottsskyddet kan bli en dödsfälla. Det finns exempel på bränder då människor inte hittat nyckeln och därför inte kunnat ta sig ut ur den brinnande bostaden i tid.

Det finns dock lösningar som både uppfyller kraven för att brandklassas och för »godkänd låsenhet« hos försäkringsbolagen. Med tvåfunktionslås kan man sätta innervredet ur funktion när man låser utifrån, vilket förhindrar en tjuv från att låsa upp från insidan medan man är borta. Ett annat alternativ är att sätta in ett extralås med vred som man använder när man är hemma.

– Många oroliga har ringt oss sedan de fått en säkerhetsdörr som varit försedd med lås utan vred. Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen uppmanar därför er som upphandlar säkerhetsdörrar att tänka på brandskyddet och precisera hur låset ska se ut, säger Lars Rang på Brand­skydds­föreningen.

Nummer 2—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2012.