Annons

Du är här

Clemens Wantschura, utvecklingschef på SHR, Anders Bergqvist, vd på Brandskyddsföreningen, Joakim Nilsson, Sverigechef på Scandic, och Peter Claeson, Safety & Security Controller på Scandic.

Scandic certifierar svenska hotellen

Publicerad14 maj 2012  Text Karin Wandrell

Hotell

I april skrev Scandic, Brandskyddsföreningen och Sveriges Hotell & Restaurangföretag (SHR) på ett unikt avtal som innebär att alla Scandics svenska hotell ska certifieras enligt normen Brandskyddat Hotell.

Normen Brandskyddat Hotell är gemensamt framtagen av Brandskyddsföreningen och SHR och innebär att hotellets brandskyddsarbete är väl fungerande och inbyggt i organisationen. Det betyder bland annat att hotellen ska ha brandskyddsutbildad personal, att den byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddsnivån uppfyller vissa krav samt att det är säkerställt att gällande regler och normer följs.

Scandic har 76 hotell i Sverige och arbetet med certifieringen kommer att ske regionvis. Stockholm är först ut och arbetet har redan påbörjats. Om tre år är det tänkt att en gruppcertifiering ska ske.

– Vi har gjort en egen förstudie och besökt alla hotell för att gå igenom normen kopplat till det systematiska brandskyddsarbetet, säger Peter Claeson, Safety & Security Controller, Scandic. Vi kommer att jobba proaktivt, alla brister ska åtgärdas på en gång och förstudien är ett bra sätt att se hur vi mår i stort och att vi är på banan.

Spännande utveckling

Anders Bergqvist, vd på Brandskydds­föreningen, tycker att det är oerhört spännande att få vara med och försöka driva brandskyddsutvecklingen aktivt.

– Det är en roll vi kan ta på oss som ideell organisation som bedriver brandskydd på det sätt vi gör. Vi har lång erfarenhet av att skriva normer och den som en gång sett en hotellbrand vet att det är en katastrof. Förhoppningsvis kommer Brandskyddat Hotell på sikt bli den lägsta nivån på brandskydd som gäller i hela branschen.

Clemens Wantschura, utvecklingschef, SHR, håller med:

– Vårt mål och ambition långsiktigt är att alla våra medlemmar ska uppfylla kraven. Ett 30-tal fristående hotell plus en mindre kedja har redan hört av sig. Det är heller inte nödvändigt att gå direkt in i certifieringen utan det går att börja med ett aktivt brandskyddsarbete som ett försteg. Då har hotellen tre år på sig att rätta till fel och brister och kan skylta med märkningen under tiden.

Jobbar långsiktigt

För Scandic är certifieringen ett sätt att stärka varumärket och visa att företaget är duktigt på brandsäkerhet och brandskyddsfrågor.

– Det är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete. Vi har också ett viktigt ansvar som marknadsledare. Att vi ingått detta avtal är positivt både för oss och för branschen. Scandic har gått i bräschen många gånger sedan starten på 1960-talet, bland annat när det gäller CSR (Företags samhällsansvar), miljö och säkerhet, säger Joakim Nilsson, Sverigechef på Scandic. Det är en del av arvet att vara tidigt ute och våga utmana sig själv. I vanliga fall brukar vi kommunicera vårt arbete inom olika områden först när det är klart, men nya Scandic bjuder in tidigare. Det sätter press på oss. Det är en hög målsättning att lyckas med 76 hotell.

Clemens Wantschura menar att det viktigaste är att medlemsföretagen kliver på.

– Brandskyddsföreningen har lång erfarenhet och kunskap kring utbildning i dessa frågor och kan kommunicera verktygen. En hotellbrand skadar hela branschen. Det är inte acceptabelt att gästerna ska känna sig otrygga.

Han menar också att dagens lagstiftning är otydlig. Ansvaret vilar på hotellägaren men det definieras inte vad detta består i. Normen blir ett förtydligande och en möjlighet att höja brandskyddet genom att det nu finns ett hanterbart faktiskt regelverk att utbilda med.

– Vi kommer att satsa spetskompetens genom våra experter som åker ut och kontrollerar hotellen, säger Anders Bergqvist. Det är oerhört mer komplext än bara checklistor.

Joakim Nilsson tror att de närmaste konkurrenterna snart kommer att följa efter.

– De har inget val. Att erbjuda en trygg miljö ligger i tiden. Vi har tittat på olika varianter av märkningar för att ta säkerhetsarbetet vidare. Det här är bara en del av flera, det kommer mer.

Normen finns publicerad och tillgänglig på SHR:s hemsida och Clemens Wantschura ser det enbart som positivt om andra företag tar den till sig och kommunicerar ut till sina kunder.

– Själva certifieringen och varumärket Brandsäkert Hotell ägs av oss på SHR tillsammans med Brandskyddsföreningen, men om alla arbetar mot samma standard jämnar det ut sig.

Nummer 4—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2012.