Annons

Du är här

Riskfyllda lekpalats

Publicerad7 september 2012  Text Karin Wandrell

Larm och utrymning

Lekland för barn sprider sig som en löpeld genom landet. Men hur brandsäkra är dessa verksamheter egentligen och går de att utrymma på ett bra sätt?

Vilken unge uppskattar inte en dag på ett lekland fullt av spännande lekriggar, hoppborgar, rutschbanor och klätterlabyrinter i färgglad plast? Det många inte tänker på är att ett lekland också ställer särskilda krav på brandskydd och utrymning genom sin speciella verksamhet och konstruktion med lekredskap som många gånger befinner sig flera meter ovanför marken.

För ett par år sedan brann Charlies Lekland i Borlänge ner till grunden. Branden startade mitt på dagen, men eftersom det var strålande soligt ute befann sig bara tre personer, en vuxen med ett barn och föreståndaren, inne på leklandet. Brandorsaken är okänd men en teori är att det skulle kunna röra sig om någon typ av elfel.

Det aktuella leklandet låg i en stor affärslokal i markplan som var relativt överblickbar. Utrymningen var tänkt att ske antingen genom den vanliga ingången eller genom alternativa utrymningsvägar som fanns i tillräcklig omfattning.

– Tidigare fanns det ett vidarekopplande larm, men det hade fastighetsägaren tagit bort eftersom det egentligen inte behövdes för verksamheten. Samtidigt har föreståndaren för leklandet fått veta att det fanns ett utrymningslarm, men när det väl brann fungerade det inte, säger Joel Péclard, chef för utredningsenheten vid Räddningstjänsten Dala Mitt.

Utredningen efter branden fokuserade till största delen på räddningsinsatsen, men i efterhand menar Joel Péclard att det hade varit intressant att följa upp hela vägen från projektering till tillsyn under byggprocessen.

– Det är mycket som är speciellt när det gäller lekland, till exempel den extrema brandbelastningen och brandförloppet. Det finns inte bara stora mängder bränsle utan bränslet är också fördelaktigt orienterat för branden. Det handlar om stora ytor och ett snabbt brandförlopp. I det här fallet upplevde till exempel de tre personer som var på plats enligt föreståndaren att de flydde röken och kastade sig ut genom dörren. Tyvärr hade jag inte möjlighet att prata med kunderna eftersom de inte är identifierade.

Fel verksamhetsklass

Det är svårt att säga vad som kunde ha hänt om leklandet varit fullt med besökare denna dag.

– Det är inte säkert att det hade blivit något domedagsscenario, men det känns inte bra att tänka på, säger Joel Péclard. Ett problem är att det är en verksamhet som riktar sig till barn. Det är svårt att beräkna utrymningstiden. Röken kan skrämma barnen och göra att de springer och gömmer sig och på ett lekland finns det många gömställen. Just det här leklandet var inte så extremt men jag har pratat med andra kollegor som har sett lekland där besökarna kan befinna sig flera meter över marken. Det gör det svårt för de vuxna att se var barnen är och snabbt få tag i dem eftersom det tar tid att ta sig ner. 

I ett elevarbete om lekland från Luleå tekniska universitet (LTU) har studenterna identifierat flera problem. Ett av de största är att lekland idag ingår i verksamhetsklass 2, samlingslokaler, enligt Byggverkets boregler (BBR). Men jämfört med många andra typer av samlingslokaler innehåller ett lekland stora mängder plastmaterial vilket skapar andra förutsättningar vid en brand.

Joel Péclard menar att lekland istället borde ingå i verksamhetsklass 5A, där bland annat förskolor och vårdlokaler ingår, eftersom det handlar om barn.

– Det kan nog skapa en del diskussioner och bli tufft att få igenom eftersom det ställer andra krav på larm och utrymning. Sprinkler skulle lösa flera problem, bland annat brandbelastningen, men vilka brandskyddstekniska lösningar det skulle röra sig om i detalj får lösas vid projekteringen. Det viktiga är att man förstår vad det är för typ av verksamhet och riskerna med den vid projektering och dimensionering. Det handlar om barn som behöver ledsagning och komplicerade utrymmen i lokaler i kombination med väldigt mycket brännbart plastmaterial.

Problem med plaster

Det finns idag lite forskning kring hur en brand i ett lekland skulle kunna utvecklas och vilka konsekvenserna skulle bli. I elevarbetet från LTU konstateras det att även om det finns kunskap kring de individuella plastmaterialens egenskaper vid brand saknas det kunskap om hur materialen beter sig tillsammans. Lekredskapen köps in från olika länder och studenternas undersökning visar att det är svårt att hitta leverantörer som anger brandegenskaper för sina produkter. Studenterna föreslår därför att alla material som ska användas inomhus på svenska lekland ska följa svensk standard och ha svenska testcertifikat för att öka säkerheten. De menar också att det vore bra att utreda olika typer av flamskyddsmedel för att se vilken effekt de har när det gäller att förhindra brand.

– Sedan gäller det att både tillsynsmyndigheter och de som driver verksamheten förstår riskerna, säger Joel Péclard. Det räcker inte med att ha ett utrymningslarm, du måste veta att det fungerar också. Det är också viktigt att verksamheten har ett bra systematiskt brandskyddsarbete med utbildad personal som kan släcka bränder. Både de som driver verksamheten och personalen ska vara välövade och beredda på att hantera ett utrymningsscenario så att det inte kommer som en överraskning.

www.utkiken.net som vänder sig till räddningstjänster i hela Sverige pågår just nu en diskussion kring brandskydd och utrymningssäkerhet på lekanläggningar inomhus i syfte att samla in kunskap och dokumentation. Här går det bland annat att läsa hela elevarbetet från LTU.

För att få säkrare lekland tycker Joel Péclard att de kommuner som ännu inte har gjort tillsyn på befintliga lekland snarast ska göra det.

– Det är det som är tanken med hela lagstiftningen; att det ska göras tillsyn där det finns behov och det här är verkligen ett sådant område. När det gäller nybyggnation är det viktigt att räddningstjänsten är en aktiv del i byggprocessen och har ett nära samarbete med den nämnd eller förvaltning som sysslar med byggfrågor och också vågar föra dialogen om vilken verksamhetsklass lekland ska tillhöra.

»Det finns inte bara stora mängder bränsle utan bränslet är också fördelaktigt orienterat för branden.«

Läs mer

Nummer 5—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2012.