Annons

Du är här

Det är svårare än man tror att använda brandslangen på rätt sätt.

Anlagd brand på schemat

Publicerad1 mars 2013  Text Karin Wandrell

Utbildning

Varje dag brinner det i minst en skola i Sverige. Brandskyddsföreningens nya utbildning »Upp i rök« ska få högstadieelever över hela landet att förstå konsekvenserna av anlagd brand, skadegörelse och oönskat beteende.

Det är en kall och regnig torsdagsmorgon i Visby. I en sal i Solbergsskolan sitter elever från klass 8 c i en halvcirkel i väntan på att få lära sig mer om anlagd brand. Veronica Kolmodin och Marcus Johnson är båda lärare och deltidsbrandmän och arbetar sedan i höstas som instruktörer för »Upp i rök«. Med sig i klassrummet har de också, på Veronicas initiativ, närpolisen Madelaine Engström.

Istället för den vanliga brandskyddsutbildningen i skolor som fokuserar på brandlarm och utrymning handlar »Upp i rök« främst om anlagd brand. På Gotland ingår också praktiska övningar i utbildningen.

Dagen börjar med att Veronica, Marcus och Madelaine berättar lite om sig själva för att skapa kontakt innan den första filmen om anlagda bränder rullar i gång. Sedan är det dags att leka »heta stolen«. Alla får sätta sig i en stor ring och de som håller med om ett påstående ska byta plats. Det visar sig att nästan alla tror att de som leker med eld gör det för att vara tuffa och att de inte förstår konsekvenserna. På frågan om man är medskyldig om en kompis eldar och man själv bara tittar på utan att ingripa flyttar sig några. En tjej viskar till sin kompis: »Det är väl inte mitt fel om jag inte säger till. Jag ska väl inte få skulden om jag inte har gjort något!«. Madelaine tar tillfället i akt att berätta om vad lagen säger och att även ungdomar under 15 år kan dömas till skadestånd.

Går brandrond

Efter rasten är det dags för information och fakta om anlagd brand. Veronica räknar snabbt ut med hjälp av klassen att den miljard kronor som bränderna kostar samhället varje år skulle räcka till att köpa en iPad åt varje elev i årskurs 8 i hela landet.

Magnus fortsätter med att visa upp lokala exempel på skolbränder. Branden i Gardaskolan 2009 känner alla till.

– Min dotter gick i den skolan och min fru jobbade där, säger Marcus och berättar om hur ledsna och upprörda de var efteråt.

Madelaine var med och förhörde de fyra pojkar som anlagt branden och berättar att det var helt vanliga killar och att branden var ett resultat av deras oaktsamhet. Under diskussionen om vad som egentligen är det värsta straffet kommer klassen fram till att det måste vara att bära med sig vetskapen om vad man har gjort under resten av sitt liv och att alla i bygden vet vem man är.

– De kommer alltid att vara kända som killarna som brände ner skolan, säger Marcus och jämför med diskoteksbranden i Göteborg, där 63 stycken dog, där de skyldiga fick byta namn och lämna staden efter avtjänat straff eftersom de var så hatade. 

Som avslutning får eleverna gå en egen skyddsrond i skolan.

Fem skolor

Efter lunch samlas alla i vagnhallen på brandstationen där de under mycket fnitter får sätta på sig alldeles för stora orange larmställ, hjälmar och stövlar. Sedan bär ut det på gården för att öva på att använda brandsläckare, släcka brinnande docka, använda luftpaket och fog och gå igenom brandbilen.

Eleven Patrik Lind tycker att det har varit en kul dag:

– Vi har fått lära oss hur man gör för att släcka bränder. Jag blev förvånad över att straffen var så hårda för anlagd brand, det trodde jag inte. Jag visste inte heller att det går så snabbt för en skola att brinna ner.

»Upp i rök« startade i höstas och hittills har Veronica, Marcus och Madelaine hunnit med fem skolor. Tanken är att de ska besöka alla åttondeklassare på ön och utbilda dem i förebyggande brandkunskap. Under 2013 kommer projektet att utökas till att omfatta samtliga elever i årskurs 5 och alla förskoleklasser.

– För mig som polis är det ett jättebra sätt att få vara med och påverka ungdomar, säger Madelaine. Jag tycker att det är ett mycket bra utbildningsmaterial.

Hon berättar att vissa av ungdomarna de mött inte tycker att det är så farligt att leka med eld. I en klass erkände flera stycken att de själva brukade elda.

Väl mottagna

– Vi hoppas förstås att utbildningen ska få dem att förstå hur snabbt en liten brand kan utvecklas till en stor och lära dem att uppmärksamma risker i sin skola, säger Madelaine. De praktiska övningarna är en boost för att få dem att känna att de klarar av att släcka själva och också för att få dem att förstå att de får använda släckutrustningen i skolan – att den inte bara är till för vuxna. Dessutom blir det en positiv avslutning på dagen.

Veronica och Marcus jobbade tidigare var för sig med att utbilda elever i brandkunskap när Veronica kom i kontakt med Jan Bejrum på Brandskyddsföreningen Gotland och fick höra talas om »Upp i rök«.

– Jag sa till Marcus att nu kör vi! Vi fick gå en utbildning hos Brandskyddsföreningen i Stockholm där de tyckte att det var jätteroligt att två lärare ville ta tag i detta.

Veronica berättar att de har blivit väl mottagna av både rektorer och lärare. Eftersom de själva jobbar på skola har det varit lätt att hitta en väg in. De har även fått kontakt med friskolorna som också de är positiva till projektet.

– Det var väldigt många skolor som inte hade någon form av brandutbildning tidigare. För en liten kommun innebär det stora kostnader.

För Veronica är det roligt att kunna förena sina båda arbeten. Sedan tre år tillbaka är hon den enda kvinnliga deltidsbrandmannen i Visby.

– Det är många tjejer som brukar fråga mig efter en sådan här dag: »Hur blir man brandman Vera?«. Jag är jätteglad över att vi har fått med oss Madde också – tillsammans är vi ett jättestarkt team!

»Jag visste inte att det går så snabbt för en skola att brinna ner.«

Upp i rök

Projektet är statsfinansierat med riktade medel från så kallade självskyddspengar från MSB.

Region Gotland, Länsförsäkringar Gotland och Brandskyddsföreningen Gotland har beslutat sig för att genomföra en gemensam brandutbildning under en dag för samtliga elever i årskurs 8. Brandskyddsföreningen Gotland satsar sitt statsbidrag för »Upp i rök« på denna utbildning och har också den samordnande rollen och ansvarar för projektet.

Nummer 2—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2013.