Annons

Du är här

Susanne Stuxberg och Stefan Wessman är brandförebyggare på Gotland och besöker 60–70 hem per dag i sitt arbete.

På väg mot säkrare hem

Publicerad1 mars 2013  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

Förra året startade Brandskyddsföreningen Gotland projektet »Tryggare bostäder«. Målet är att inom två år besöka alla hushåll på ön för att motivera de boende att
öka brandsäkerheten och tryggheten hemma och samtidigt minska olycksriskerna.

Varje år dör människor i bränder, tragiska olyckor som många gånger kunde ha undvikits genom bättre kunskap. Det fick Brandskyddsföreningen Gotland att reagera och ta initiativet till att starta projektet »Tryggare bostäder« för att nå alla boende med information för att förebygga bränder. Många hushåll på ön saknar brandvarnare och kunskapen om brandskydd är generellt sett låg.

Informatörerna har rekryterats via Arbetsförmedlingen där de ingick i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Innan de påbörjade arbetet har alla fått genomgå en grundutbildning följt av praktik hos Brandförebyggarna, som ägs gemensamt av Brandskyddsföreningen Gotland och Länsförsäkringar. Brandförebyggarna arbetar med att minska bostadsbränder genom sotning och brandförebyggande arbete.

Stefan Wessman hade varit lång­tidsarbetslös i flera år när han blev erbjuden jobbet som informatör hos Brandskyddsföreningen Gotland.

– Jag är en social person så det passar mig bra. Vi jobbar alltid två och två och besöker cirka 60–70 hem per dag. Runt 25 personer brukar vara hemma när vi kommer. Resten får en informationsbroschyr i brevlådan och blir sedan uppringda av oss vid ett senare tillfälle.

Under sina besök pratar informatörerna brandskydd och utrymningsvägar och kontrollerar att det finns brandvarnare och handbrandsläckare. Saknas brandvarnare erbjuder de sig att montera upp en kostnadsfritt. De tittar också på halkrisker och försöker åtgärda dem i den mån det går. Skulle de upptäcka andra behov vid sina besök, till exempel att en spisvakt borde installeras, förs informationen vidare till kommunens socialtjänst eller biståndshandläggare som då får ta över ärendet.

»Många dödsbränder«

I dag besöker Stefan Wessman ett bostadsområde i norra Visby. Han ringer på dörren till en enplansvilla och möts av glatt hundskall när Ebon Hansson öppnar dörren. Hon säger snabbt: »Vi ska inte ha något!« men när Stefan förklarat vem han är och vad han vill får han komma in.

Husets enda brandvarnare sitter i hallen och Dan Hansson försäkrar att den fungerar:

– Den gick igång senast häromdagen när Ebon lagade mat så det vet vi!

För säkerhets skull får de en extra brandvarnare att sätta upp i källaren där den öppna spisen finns, även om den används mycket sällan. Stefan passar på att berätta om farorna vid eldning och vad man ska tänka på. Ebon undrar varför sotarna inte kommer längre och gör rent köksfläkten och Stefan förklarar att det inte längre är lag på att sota köksfläkten utan att det är något man får beställa själv.

Paret har läst om projektet i tidningen och tycker att det är ett bra initiativ.

– Det var lite överraskande, men det är bra att det görs, säger Ebon. Det är säkert många som inte har koll på brandskyddet hemma. Det har varit många dödsbränder på Gotland senaste året och det har gjort att jag har blivit aktsammare.

Innan Stefan går lämnar han över broschyren »Goda råd om att förebygga brand i hemmet« och ber att paret ska höra av sig om de har ytterligare frågor.

Susanne Stuxberg har varit med från starten och var delaktig i att bygga upp projektet. Hon hade länge varit deltidsarbetslös när hon fick en förfrågan om att delta.

– Jag tyckte att det lät jättespännande och såg det som en chans att få göra något viktigt som leder till något. Jag var med och tog fram hela konceptet. Det har varit både roligt och frustrerande men i slutänden blev det jäkligt bra!

Sedan första början har hon skött administrationen vilket nu har lett till en timanställning. Hon hoppas att det ska övergå i fast arbete så småningom eftersom det är flera som ska gå i pension i Brandförebyggarna Gotland AB.

Hittills har informatörerna hunnit besöka 27 socknar vilket motsvarar knappt halva ön. När det gäller sommarbostäderna finns det funderingar på att samla alla informatörer och åka till Fårö en dag i sommar för att prata brandskydd med sommargästerna.

Hjälper till med mycket

Brandskyddsföreningen Gotland har också fått i uppdrag av Socialförvaltningen att genomföra säkerhetsronder hos boende som är 67+. I jobbet ingår även att erbjuda hjälp med enklare göromål som att byta glödlampor eller utföra tunga lyft.

Informatörerna delar också ut ett informationsmaterial som är framtaget av Socialförvaltningen och som kompletterats med uppgifter om Brandskyddsföreningen Gotland. Under hösten har informatörerna i snitt genomfört ett hembesök.

– Det är kul att prata med tanterna och gubbarna, säger Susanne. Ofta bor de ensamma i ett hus. Innan jul ringde det en dam som sa att de hade glömt att köpa julgran åt henne så då gjorde vi det.

– Jag besökte en tant på landet som hade allt man kan tänka sig i brandskyddsväg, säger Stefan. När jag skulle gå frågade hon om hon inte kunde få något i alla fall. »Javisst, sa jag. Du kan få en kram.« Hon blev lika glad för det. Det finns ett stort socialt inslag också i jobbet. Många är ensamma och vill bara prata.

»Tryggare bostäder på Gotland«

  • Under året genomfördes hembesök i 27 socknar.
  • I 77 fall har nya brandvarnare satts upp.
  • I 7 fall har nya batterier satts in i befintliga brandvarnare.
  • Totalt finns det nu 2 709 fungerande brandvarnare och 2 552 handbrandsläckare i de besökta socknarna.

Nummer 2—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2013.