Annons

Du är här

RVR tar över väg och järnväg

Publicerad15 oktober 2013  Text Karin Wandrell

Räddningstjänst

Försäkringsbranschens Restvärderäddning (RVR) växer och startar nu en ny utbildning för räddningstjänsten i arbetsjordning och arbete på väg och järnväg. Resultatet blir kvalitetssäkra insatser som ser likadana ut över hela landet.

RVR:s nya tilläggsavtal med Trafikverket omfattar utöver restvärderäddning nu också sanering av väg och järnväg, evakuering av tåg, arbetsjordning samt arbete på väg- och spårområde.

– Istället för att Trafikverket ska teckna 400 separata avtal med räddningstjänster över hela landet tecknar de ett avtal med oss. Vi tecknar sedan avtal med räddningstjänsterna som vi redan samarbetar med när det gäller restvärderäddning, säger Marie Hansson, verksamhetsutvecklare, RVR.

Avtalet kommer att göra det betydligt lättare för räddningstjänsten när det gäller rapportering och fakturering samtidigt som Trafikverket får en bättre helhetsbild och en likriktad prismodell. Tidigare har rapporteringsvägarna varierat vilket har gjort att rapporterna till Trafikverket hamnat på olika avdelningar.

– Vi kommer att införa ett nytt administrativt system, Ophelia, dit rapporteringen i fortsättningen ska ske. Trafikverket kan sedan gå in i systemet och hämta rapporter och statistik, säger Marie Hansson.

Nytt utbildningskoncept

RVR kommer också att införa en ny utbildning avseende arbetsjordning (frånkoppling av strömmen vid arbete på järnväg) och arbete på väg- och spårområde för räddningstjänsten enligt konceptet »Train the trainer«. De utbildade huvudinstruktörerna utbildar räddningstjänstbefälen som i sin tur sedan utbildar utförarna, det vill säga brandmännen.

– Tidigare var det MSB som utbildade befälen, men det är inte de som utför arbetet på plats. Det har inneburit att brandmännen kan ha känt viss osäkerhet när det gäller dessa moment, framför allt saker som arbetsjordning, säger Marie Hansson.

RVR kommer att förse instruktörerna med ett särskilt framtaget utbildningsmaterial vilket också är till fördel för Trafikverket eftersom utbildningen nu kommer att se likadan ut över hela landet.

– Det blir en inbyggd kvalitetssäkring. Vi kommer även att knyta ett utbildningsregister till detta som automatiskt skickar ut en påminnelse när det är dags för repetitionskursen som alla ska gå vart tredje år, säger Marie Hansson.

Öka förståelsen

Den interaktiva delen i utbildningen gör det också möjligt att lägga in kontinuerlig kompetensutveckling samt repetera kunskaperna vid behov.

– En annan viktig del som vi har lagt till är att öka förståelsen för hur avbrott i väg- och spårtrafik påverkar samhället. Beroende på insats måste det kanske inte göras tågstopp vid alla tillfällen. Vi vill att befälen på plats ska bli medvetna om hur deras beslut påverkar samhället och samhällskostnaderna.

Utbildningarna kommer vara mer lokalt och regionalt bundna än tidigare vilket kommer att spara räddningstjänsterna pengar.

– Vår förhoppning är bland annat att fler befäl nu kommer att gå utbildningen än tidigare och att det kommer att bli lättare att hålla koll på när det är dags för repetitionskursen.

Första kvartalet 2014 kommer räddningstjänsten att kunna anmäla sig till den nya utbildningen med intentionen att den genomförs under det andra kvartalet.

Nummer 6—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2013.