Annons

Du är här

»Alla raketer utgör en risk«

Publicerad29 november 2013  Text Text: Lina Broström

Lagar och regler

Festligt, men farligt. Fyrverkerier skadar varje år omkring 200 personer allvarligt. Nya föreskrifter är på gång för att minska skaderiskerna.

Varje år skadas ett par hundra personer i Sverige och ungefär 150 bränder inträffar som ett resultat av fyrverkerier.

De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador, särskilt på händer och fingrar. Men en olycka i Malmö 2011 skapade särskild uppståndelse.

Under nyårsafton träffades en 13-årig pojke av en oidentifierad raket, vilken sprängde bort hans ena ben.

– Man skulle kunna tro att det var en granat, inte en raket. Vi blev förvånade över den stora skadeverkan. Ingen trodde att vanliga raketer hade sådan kraft. Då skulle de aldrig ha tillåtits, säger Shulin Nie, teknisk handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det är MSB som beslutar om vilka fyrverkeripjäser som får säljas i Sverige. På grund av vad som inträffade började MSB en utredning. De valde ut sex representativa raketer, bland fler än 1 000 godkända raketer i Sverige, som fick genomgå tester.

Dessa var raketer med laddning mellan 40 och 180 gram. Försöken har gjorts med hjälp av grislår, för att se hur raketerna påverkar vävnad som är så lik människans som möjligt.

– Vi har, till vår stora förvåning, kunnat fastställa att raketer som innehåller mer än 90 gram sats kan tränga in i människans vävnad och sedan explodera inifrån. Det kan orsaka enorma skador.

Det var efter dessa resultat som MSB i början av året skickade ut ett meddelande till branschen om att de kommer att förbjuda raketer med över 75 gram krut år 2017, till skillnad mot tidigare 250 gram. Nu hoppas de att varningen gör att handlare avstår från att importera dem redan i år.

– Genom att vi gick ut med det så pass tidigt på året tror vi att det kommer att synas i årets handel. Men det kan finnas kvar lagervaror från tidigare år, som kan komma ut till konsumenter.

Nu har MSB planer på att utföra fler försök med fyrverkerier med laddning under 75 gram. Om de också visar sig ge stor skadeverkan kan MSB få tekniskt underlag för att gå vidare och se på nya direktiv.

Skademinskningar påvisas

Sett till våra nordiska grannar har olika former av restriktioner redan införts. I Finland finns krav på skyddsglasögon i samband med fyrverkerier och flera städer har infört fyrverkeriförbud i centrum samt ett förbud av de skadligaste pjäserna. Det har lett till att antalet eldsvådor, svåra ögonskador och skadegörelse har minskat de senaste fem åren.

I Norge är det sedan 2008 förbjudet att använda raketer med styrpinne, vilket också lett till skademinskningar.

Men några liknande krav är inte på gång i Sverige.

– Vi har inga planer på att gå så långt som ett totalförbud mot raketer, men vi tror att med minskad krutvikt blir det begränsad skadeverkan i de fall en olycka sker, säger Shulin Nie.

Flera större livsmedelskedjor i Sverige har dock beslutat att sluta sälja fyrverkerier.

Regler som inte följs

Att sälja fyrverkerier är tillståndspliktigt och det är ofta räddningstjänsten som prövar och utfärdar tillstånd samt gör tillsyn av försäljningsställen.

Här hoppas MSB att kontrollerna ska fokusera på att förorda de mindre pjäserna liksom att vara tydliga med att försäljningsställen ska understryka att åldersgränsen 18 år både gäller för att köpa och avfyra utomhusfyrverkerier – och det ska man beakta. Men ett stort problem är att många föräldrar köper ut till minderåriga.

– Vi har ett bra regelverk, men problemet är att det inte efterföljs. Det är tradition att använda raketer, därför tänker folk inte på att de kan vara farliga utan ser dem som leksaker. Men det finns alltid en risk när man hanterar fyrverkerier. Därför krävs riskmedvetenhet när man handskas med dem. Ju större laddning, desto farligare, så enkelt är det, säger Shulin Nie och påpekar att det sällan är fel på produkten i sig, utan olyckor sker oftare efter felaktigt handhavande.

– Kom ihåg: läs instruktionen, respektera instruktionen – även om man använt många fyrverkerier tidigare. Det kan finnas små skillnader mellan dem, och dessa kan göra stor skillnad på effekt och hur de ska användas. Det är festligt om man följer instruktionerna, men avviker man från dem kan det vara livsfarligt.

Så säger reglerna

Sedan 2007 gäller ett nytt EU-direktiv för pyroteknik. Alla fyrverkerier som säljs inom EU ska genomgå tester utifrån gemensamma krav och därefter CE-märkas. Syftet är att skapa rörligare handel mellan EU-länderna, men också ökad säkerhet för konsumenter då märkningen tar hänsyn till miljö, säkerhet och hälsa.

Direktivet började egentligen gälla 2010, men många länder, inklusive Sverige, har en övergångsperiod fram till juli 2017. Det innebär att det under övergångsperioden kan finnas en blandning av fyrverkerier som är CE-märkta och de som inte är CE-märkta på marknaden.

En annan kommande förändring är att Sverige tidigare har tillåtit stora raketer med upp till 250 gram krut i. Med den nya CE-märkningen av raketer tillåts två kategorier, med högst 200 respektive 75 gram sats. Sverige har dock valt att endast tillåta CE-märkta raketer med 75 gram sats. När det gäller fyrverkerier får nämligen varje EU-land göra egna begränsningar trots CE-märkning. Även här gäller dock övergångsperioden, som Sverige följer, vilket gör att det kan finnas CE-märkta raketer med högst 75 gram sats och icke CE-märkta raketer med upp till 250 gram sats i handeln fram till 2017.

Redan nu rekommenderar dock MSB att handeln inte köper in fyrverkerier med större laddning, utan enbart säljer slut på eventuella lager.

Nummer 7—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2013.