Annons

Du är här

Nu ska hela Norden pipa

Publicerad29 november 2013  Text Lina Broström

Bostadsbränder

Gör första december till en vana att testa brandvarnaren. Det vill de nordiska myndig­heterna uppmärksamma och satsar på en gemensam temadag. Brandvarnardagen är en del i arbetet att göra befolkningen mer aktiv kring det egna brandskyddet.

Den 1 december var det inte bara första advent. Då tog också temadagen Brandvarnardagen över Norden. Den syftar till att uppmärksamma vikten av att ha en fungerande brandvarnare i hemmet. I Sverige ingår dagen i den långsiktiga kampanjen Aktiv mot brand som vill motivera vuxna att ta ett aktivt ansvar för det egna brandskyddet.

– Målsättningen är att minska antalet bostadsbränder, genom att vi blir medvetna om riskerna och förebygger dem, säger Alexandra Johansson, projektledare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Arga snickaren igen

Den första nordiska brandvarnardagen gick av stapeln förra året. Att de skandinaviska länderna har kommit överens om att jobba tillsammans har att göra med att de har ungefär samma utmaningar vad gäller brandskydd i bostäder och statistiken liknar varandra. Genom att ­jobba tillsammans kan kunskap och erfarenheter utbytas, förklarar Alexandra Johansson.

Det är myndigheter i respektive land som tillsammans med bransch- och frivillig­organisationer håller i taktpinnen. I Sverige erbjuds hela Aktiv mot brands nätverk att vara med den 1 december.

Det nordiska samarbetet innebär dock inte att kampanjerna måste se ­likadana ut i respektive land, utan de kan ha lite olika upplägg. I Sverige är årets huvudbudskap, liksom förra året, »Sov gott. Vakna fort. Testa­ din brandvarnare«.

Även kampanjmaterialet är till stor del detsamma som förra året. Till exempel kommer informationsfilmen med Anders Öfvergård, känd som Arga snickaren, att ­visas även i år. Den ingår i reklampartier på SF-biograferna i ett stort antal städer runt om i landet. Här tar han med tittaren på en rundtur i hemmet och visar vad man ska tänka på för att undvika brand.

– De nationella aktiviteterna riktar sig främst till målgruppen 18–29 år, unga människor som får nya ansvarsområden i och med ett första eget boende.

Övriga målgrupper som Aktiv mot brand, liksom Brandvarnardagen, fokuser­ar på är äldre och personer som går utbildningen svenska för invandrare, SFI.

– I år gör vi ett särskilt utskick till lärarna på SFI för att de ska kunna ta upp brandsäkerhetsfrågan i deras undervisning.

Annat kampanjmaterial som tillkommer i år är en radiojingel som kan sam­köras i Norge, Sverige och Finland. På Face­book kommer allmänheten kunna skapa en interaktiv hälsning, som man sedan kan skicka till sina vänner för att påminna dem om att kontrollera sin brandvarnare.

Enkelhet skapar vinsten

Brandvarnardagen må vara en specifik dag, men kampanjen pågår under en period både innan och efter för att skapa genomslag. Och det är med genomslag i fokus som man också har valt att använda gemensamma budskap i kampanjmaterial.

– För att se förändring och påverka behöver man välja och förenkla budskapen. Detsamma gäller för målgrupper. Det går inte att rikta sig mot alla och tro att budskapet når fram, säger Alexandra Johansson.

Efter förra årets kampanj utfördes en utvärdering där det framkom att den yngre befolkningen har uppmärksammat kampanjen mer än övriga, och tagit till sig budskapet.

– I stora drag kunde vi se att de flesta unga var positivt inställda till budskapet. Och det fanns ett samband mellan att man sett kampanjen och att man faktiskt testat sin brandvarnare och bytt batteri, säger Alexandra Johansson och fortsätter:

– Troligtvis beror det på att vi satsade mycket på viral marknadsföring.

Även bland deltagande organisationer har återkopplingen varit positiv gällande det gemensamma budskapet Sov gott, vakna fort, testa din brandvarnare. Samtliga har erbjudits att vara med och ta del av materialet, samtidigt som det är möjligt att anpassa efter sin verksamhets möjligheter och resurser.

– Det har uppskattats att det är ett tanke­väckande och enkelt material. Liksom att materialet har fungerat som ett smörgåsbord, som man kan använda efter egna förutsättningarna och det egna uppdraget.

På ett år har Aktiv mot brand mer än fördubblat de anslutna organisationerna, från 50 till 111 stycken, däribland kommuner och räddningstjänster, bostadsbolag och brandskyddsföreningar, liksom företag och bostadsrättsföreningar.

Brandvarnarfakta

  • 90 procent uppger att de har en brandvarnare i hemmet.
  • 45 procent säger att de testar den en gång per år. Det visar en undersökning om brandvarnare som Aktiv mot brand genomförde 2012.
  • Den vanligaste förklaringen till att människor inte testar sin brandvarnare är att man helt enkelt inte tänker på det. En annan förklaring är att man inte vet hur man gör.

Nummer 7—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2013.