Annons

Du är här

I utbildningen ingår bland annat att öva släckning inomhus med hjälp av Sim Fire-systemet. Systemet består av en »eld« gjord av tyg. »Elden« släcks när ljuset som finns i brandsläckaren riktas mot ljussensorer i Sim Fire-boxen.

Alla lär sig släcka

Publicerad28 februari 2014  Text Lena Gylfe

Utbildning

I början av året inledde Storstockholms brandförsvar sin brandskyddsutbildning för kommunanställda i förbundets medlemskommuner. Under fem år ska all personal genomgå halvdagsutbildningen i syfte att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.

Vid sidan om grunduppdraget räddningstjänst har Storstockholms brandförsvar (SSBF) tilläggsuppdrag från sina medlems-kommuner. Ett av dem är brandskyddsutbildning, som kommunerna nu ställt krav på för all sin personal inklusive vissa entreprenörer inom bland annat vård- och omsorgsverksamhet.

– Gemensamt med kommunerna ser vi ett behov av att medvetandegöra och förebygga brandriskerna på olika arbetsplatser så att ett risktänkande blir en naturlig del i vardagen. Samma kunskap är lätt att applicera i hemmiljön, vilket skapar ett säkrare och tryggare samhälle i stort, säger Robert Petersén, ansvarig för extern utbildning på SSBF.

Det är brandinspektörer, tidigare brandmän med erfarenhet från utryckningstjänst, som leder brandskyddsutbildningen. Inledningsvis har vissa kommuner valt ut mellanchefer att gå utbildningen för att så snabbt som möjligt få ut brandsäkerhetstänkandet bland personalen.

Ökad medvetenhet och handlingsförmåga

Mycket i brandskyddsutbildningen handlar om att identifiera risker i det dagliga arbetet. Att deltagarna ska förstå hur lätt en olycka kan inträffa och att många bränder är relaterade till sådant som inte borde ske. Det kan vara tända ljus som glömts bort eller placerats för nära brännbart material.

– De flesta har ganska dålig koll på sådana här risker, och därför vill vi få dem att tänka till. Bland annat pratar vi om att det ska vara rent på och kring spisen, något som är lika självklart i bostaden, då många bostadsbränder startar i köket, berättar Robert Petersen.

Att undvika överfulla papperskorgar i lokaler, korridorer och utanför arbetsplatsbyggnaden och inte heller placera återvinningsbart material på lastkajer är exempel på förebyggande brandskydd. Liksom att regelbundet kontrollera brandvarnare och utrymningsvägar.

Snabbare brandförlopp

Förr bestod det mesta av möblemanget på kontor och i hem främst av trä. I dag är det mycket stoppning, konst- och plastmaterial i inredning, vilket skapar snabbare brandförlopp och sprider mer och farlig rök.

– Den största aha-upplevelsen bland deltagare i våra utbildningar är hur fort en brand kan gå från att vara lugn till dess den sprider sig okontrollerat. Insikten ger deltagarna förståelsen för att agera kvickt i stunden; hur viktigt det är att kunna hantera en brandsläckare och att utrymningen fungerar.

Det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, som alla verksamhetsutövare måste driva, handlar främst om att forma ett likvärdigt arbetssätt – och att öva.

Robert Petersén understryker att brandförsvarets uppdrag för kommunerna är att ge personalen en grundläggande utbildning och att öka kunskapen i brandsäkerhet.

– Varje anställd måste veta hur han eller hon ska agera innan något händer. Organisationen ska vara tydlig och rutiner finnas för brandtillbud. Hur dessa ser ut och vem eller vilka som ska göra vad i specifika situationer skiljer sig från verksamhet till verksamhet och behöver därför anpassas till varje arbetsplats.

Modernt utbildningsmaterial

Det teoretiska materialet till utbildningen har tagits fram av Brandskyddsföreningen.

– Hittills har varje räddningstjänst, och de är många i Sverige, utformat sitt eget utbildningsmaterial, vilket blir oekonomiskt. I det här skedet har, förutom SSBF, Attunda och Södertörns brandförsvarsförbund varit med i processen. Även pedagoger har deltagit i arbetet för att se till att det viktigaste fångas upp i utbildningen; att det finns en röd tråd och att repetition sker på ett visst sätt och inom viss tid så att kursdeltagarna kommer ihåg vad de lärt sig när de lämnar lokalen, säger Lukas Svärd, verksamhetsutvecklare på Brandskyddsföreningen.

Utbildningen innehåller mycket nytt och modernt material, filmer och bilder för att fånga deltagarnas intresse.

– Vi har ett levande material, där det händer olika saker med hjälp av illustrationer och animeringar. Det är lätt att använda eftersom det passar alla typer av plattformar och inte kräver någon speciell mediaspelare.

Ett handledarmanus finns som stöd, men tanken är att instruktörerna själva ska välja vad de vill säga till varje bild. Utbildningen bygger främst på diskussioner med deltagarna i stället för föreläsande, och anpassas helt efter mottagargruppen.

– Materialet är förändringsbart, så efter en tid sammanställer vi input från räddningstjänsterna och ser hur vi kan anpassa utbildningen ytterligare och till flera områden i samhället.

Robert Petersén tycker att uppdraget från kommunerna är spännande.

– Det är stort och vi har ett fantastiskt utbildningsmaterial! Men uppdraget ersätter inte våra andra utbildningar utan vi fortsätter självklart också med dem.

I framtiden hoppas han att brandförsvaret ska kunna erbjuda kommunerna kurser även i SBA, Heta arbeten och utbildning till brandskyddskontrollant. På senare tid har också skolorna börjat efterfråga utbildningar i brandskydd.

– Kanske att vi kan leverera sådana längre fram. Och då är det bra om vi kan få draghjälp av Brandskyddsföreningen eftersom de arbetar med information på ett annat sätt än vi.

Brandskyddsutbildningen

Omfattar cirka 55 000 kommunalanställda i Storstockholms brandförsvars medlemskommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Utbildningen startade i februari 2014 och innehåller 370 utbildningstillfällen, med 30 deltagare per gång, under första året. Utbildningen är tre timmar lång, varvar teori med praktik och sker i kommunernas egna lokaler. Praktiken innehåller bland annat övning i brandsläckning. Räddningstjänsten använder då Sim Fire, en ny släckutrustning utformad att använda inomhus.

Målet är att samtliga kommunalanställda i SSBFs medlemskommuner ska vara utbildade till slutet av 2019.

Nummer 2—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2014.