Annons

Du är här

Eleverna delas upp i grupper så att de som vanligtvis inte brukar umgås nu tvingas göra det. Alla måste delta och det är gruppens uppgift att se till att det sker.

Tillsammans mot anlagd brand

Publicerad28 februari 2014  Text Karin Wandrell

Utbildning

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tagit ett nytt grepp när det gäller utbildningen »Upp i rök« som riktar sig till högstadieelever. Tillsammans med polis och fältgrupp erbjuder man en mycket uppskattad heldag på övningsfältet.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har länge deltagit i samverkansgrupper i Karlshamn där representanter från skola, polis, fältgrupp och socialtjänst ingår.

– Vi såg att varje organisation gör många olika insatser och det väckte tanken att göra något tillsammans, säger Ann-Sophie Jakobsson, brandingenjör. Jag och min kollega Mats Svensson startade »Upp i rök« våren 2012 och samma höst fick vi med oss fältgruppen och sedan förra året deltar även polisen.

Utbildningen vänder sig till elever i årskurs 7 på skolornas initiativ, eftersom det händer mycket i ungdomarnas liv då. De går första året på högstadiet, är rollsökande och träffar nya kompisar.

– Vi hade ett projekt för ett par år sedan i ett område som var lite stökigt, bland annat förekom skadegörelse. Tillsammans med bland annat det kommunala bostadsbolaget, representanter från skolan och polisen anordnade vi fotbollsturneringar och grillade och passade samtidigt på att informera lite, vilket gav bra resultat. Skadegörelsen gick ner och vi märkte också att många barn kom fram och pratade när vi var där på insats eftersom de kände igen oss, säger Ann-Sophie Jakobsson. En stor del av arbetet handlade om att skapa relationer och det är mycket det vi vill göra genom »Upp i rök« och dagen på övningsfältet.

Utbildningen är uppdelad i ett teoretiskt pass på förmiddagen följt av praktiska samarbetsövningar på övningsfältet på eftermiddagen. Tanken är att värdeorden samarbete och respekt ska genomsyra utbildningen.

Under det första teoretiska passet pratar man bland annat om utrymningsvägar och konsekvenser av brand, olyckor i trafiken och faran med att köra onykter, utan hjälm eller med trimmad moped.

Uppskattad film

Andra passet tar upp anlagd brand och innan filmen »Upp i rök« visas får eleverna svara på frågor kring detta.

– Filmen är väldigt uppskattad och det märks att ungdomarna blir tagna av den. Under frågestunden märker vi ofta att de inte förstår konsekvenserna från början och därför är filmen så bra eftersom den visar exakt vad som händer. Det är en bra start på dagen, säger Ann-Sophie Jakobsson.

Men det är också viktigt att se vad som händer innan förövarna når den kritiska punkt då det inte längre finns någon återvändo. Hur ser det ut i elevernas egen skola/klass? Dålig stämning, mobbing och bristande respekt för varandra är en grogrund för destruktiva handlingar.

– Det brukar leda till jättebra diskussioner. Ungdomarna är väldigt kloka och vi försöker uppmuntra dem på alla sätt. De pratar öppenhjärtigt om respekt och hur man ska vara mot varandra och ibland blir det väldigt djupt.

Många gånger vill eleverna prata mer under rasterna och ibland leder dessa samtal vidare till möten med fältgruppen. Ann-Sophie Jakobsson menar att om de bara lyckas nå en enda elev är det värt allt.

Ensam är inte stark

De praktiska övningarna fokuserar på samarbete. Eleverna delas upp i grupper så att de som vanligtvis inte brukar umgås nu tvingas göra det. Alla måste delta och det är gruppens uppgift att se till att det sker. En övning går ut på att bygga en stege och en bår och sedan klättra upp på ett par containrar för att rädda en docka som de har fått namnge för att göra det mer personligt.

– Det är fantastiskt att se hur de tar sig an och bryr sig om varandra. Vissa är rädda för höjder, men de peppar och håller varandra i handen, säger Ann-Sophie Jakobsson. Det är väldigt mycket skratt och känslor. Ett syfte med utbildningen är just att de ska komma varandra närmare, men också känna att det känns bra att hjälpa andra.

När dagen är slut får eleverna frågan vad de har lärt sig för att se om de har tagit till sig dagens kunskaper om respekt, värderingar, samarbete och konsekvenser av anlagda bränder.

– Vi brukar också fråga om det är något vi skulle ha gjort bättre eller ändrat och de flesta tycker att det har varit alldeles för kort tid och vill ha ännu fler praktiska övningar, vilket är ett gott betyg.

Än så länge bedrivs utbildningen bara i Karlshamn och Sölvesborg. Olofström, som också ingår i förbundet, har en egen utbildning tillsammans med Civilförsvarsförbundet.

Sedan i höstas har man valt att lägga utbildningen i anslutning till Kofsa-dagen då fritidsledarna i Karlshamn träffar elever i årskurs 7 för att paddla kanot och göra samarbetsövningar.

– Vi tyckte att det borde finnas en röd tråd, så därför kommer de till oss på övningsfältet dagen efter. Det är ett bra upplägg, säger Ann-Sophie Jakobsson.

Stor förbättring

Hittills har Karlshamn inte drabbats av några allvarliga brandincidenter i skolan, men det har hänt att det har brunnit i någon papperskorg eller utanför skolan.

En positiv effekt av arbetet i samverkansgrupperna är att relationen mellan de olika organisationerna har blivit bättre, vilket innebär att om något händer så leder det till en mycket snabbare reaktion.

– Det har skett en stor förbättring, säger Ann-Sophie Jakobsson. Jag tror att det fanns ett stort mörkertal tidigare, men skolorna har blivit bättre på att rapportera och anmäla händelser, både allmänt och genom samverkansgruppen. Det blir en markering att det inte är okej, samtidigt som det ger oss tillfälle att bedöma om något behöver göras. Alla i gruppen har ett ansvar och något att bidra med. Det är därför jag gillar ordspråket »It takes a whole village to raise a child«.

Ann-Sophie Jakobsson avslutar med att lobba för bildandet av liknande samverkansgrupper som sträcker sig över länen.

– Det skulle vara fantastiskt om vi kunde träffas ett par gånger per år och stämma av vad alla har gjort, dela med oss av projekt och ställa frågor så att vi kan lära av varandra.

Upp i rök

Brandskyddsföreningen har fått anslag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att utbilda i skolorna i syfte att förebygga anlagda bränder. »Upp i rök« riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende och handlande.

Nummer 2—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2014.