Annons

Du är här

Låt inte kulturarvet gå upp i rök

Publicerad10 april 2014  Textmup

Debatt

Idag hänger brandskyddet i många byggnader mycket på den enskildes ambitionsnivå för egendomsskyddet. Lagen ställer endast grundläggande krav om det inte handlar om människors liv och hälsa. Vill man ge sin egendom ett gott brandskydd måste man ofta vidta åtgärder utöver vad lagstiftningen anger. 

Sedan Grafikens hus i Mariefred brann ner natten till den 16 mars har många uttryckt bestörtning över att en gammal byggnad och många unika konstverk gått förlorade. Brandskyddsföreningen håller med om att detta är en stor förlust för svensk konst och kultur. Problemet är att med rådande lagstiftning kommer liknande händelser att ske om och om igen därför att vi helt enkelt inte skyddar våra kulturskatter tillräckligt väl.

Dagens lagar och regler fokuserar på att skydda liv och hälsa. Naturligtvis ska vi ha ett bra brandskydd i byggnader där männi­skor vistas, men Brandskyddsföreningen menar att det finns anledning att även höja kraven för egendomsskydd. Speciellt när det gäller särskilt värdefulla objekt. I fallet med Grafikens hus hade man visserligen installerat sprinkler och brandlarm i själva konstlokalerna, vilket ger ett bättre skydd än lagen kräver, men de angränsande huskropparna saknade både brandlarm och sprinkler, helt i enlighet med gällande lagstiftning. Som bekant kan bränder sprida sig, vilket också hände i Grafikens hus. 

Enligt räddningstjänsten hade brandlarm i övriga delar av byggnaden inneburit att man fått larmet tidigare och haft bättre möjligheter att hantera branden. En sådan installation hade dock fått ske på eget initiativ av fastighetsägaren eller nyttjaren av byggnaden. 

Kräver kunskap

Ett gott brandskydd kräver kunskap. Mer kunskap än det är rimligt att begära att alla fastighetsägare och hyresgäster besitter. I Sverige lever vi i en föreställning om att om man uppfyller lagkraven när det gäller säkerhet, så har man ett gott skydd. Tyvärr är det inte alltid så. 

Den rådige som inser sina begränsningar inom brandskyddsområdet kontaktar förmodligen en expert för att få hjälp. När man sedan föreslås installera brandskyddsutrustning för ett par hundra tusen kronor är det inte konstigt att flera näringsidkare tvekar. För många förefaller en storbrand osannolik. Det är någonting som drabbar andra. Man kanske har små ekonomiska marginaler, det finns andra investeringar som upplevs som mer brådskande, man har klarat sig länge utan och det har gått bra hittills. Sedan inträffar branden. 

Hur högt värderar vi vårt kulturarv och vår samtida kultur? Spelar det någon roll för samhället om våra nationalklenoder brinner upp? Har vi som samhälle och nation intresse av att våra kulturhistoriska byggnader och konstverk bevaras? Om svaret är ja måste vi ställa högre lagkrav på egendomsskydd.

Anders Bergqvist, vd på Brandskyddsföreningen

Nummer 3—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2014.