Annons

Du är här

Relationer betyder allt

Publicerad17 oktober 2014  Text Karin Wandrell

Samhälle

Hos Fryshuset får alla en chans till, oavsett vad de har gjort tidigare. Att fördöma handlingarna, men aldrig människan bakom dem, är nyckeln till att lyckas nå även de som redan ses som förlorade.

Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset, kan inte nog betona vikten av att bygga relationer. Hela Fryshusets rekryteringsstrategi går ut på att anställa människor som är trovärdiga, som kommer från samma bakgrund som de som de ska hjälpa och därför direkt förstår problematiken. 

– På Fryshuset säger vi att dörren står på glänt för den som vill och kan engagera sig. Vi jobbar med många riktigt svåra ungdomar som alla andra har gett upp om. Hur kommer det sig då att vi nästan alltid lyckas? Svaret är att vi på riktigt inte dömer. 

Han menar att det är stor skillnad mellan att ge en andra chans och en chans till. I det första fallet handlar det om att först döma och indirekt säga till personen att den är dum och har gjort fel, men att den av givarens godhet får en andra och sista chans.

– Det kan gå bra att göra så också, men det är en väldig omväg. Vi frågar istället vart de är på väg och bryr oss inte så mycket om var de har varit eller har gjort. Då går det oändligt mycket snabbare att skapa en relation. Förtroendet slipper gå igenom det där fördömandet och utredandet, istället börjar vi jobba här och nu, säger Johan Oljeqvist.

Lugna Gatan – räddare i nöden

En av Fryshusets främsta verksamheter är Lugna gatan som finns på flera platser i Sverige. De unga värdarna som anställs, från 20 år och uppåt, är ofta dömda för olika brott och många har även ett missbruk bakom sig. Men vad de kan erbjuda är kunskap om sitt område och kompetensen att direkt se vilka ungdomar som befinner sig i riskzonen.

– Ungarna respekterar och känner förtroende för dem, så när värdarna säger att »jag har ändrat mig och det finns en väg ut för dig också«, tror de på det. Det handlar inte om välgörenhet från vår sida, utan värdarna anställs på grund av sin kompetens och förmåga att nå ut, säger Johan Oljeqvist.

I BrandSäkert nummer 4 2014 fanns det med en artikel om Peppe Boroodjeni som genom sin insats Lämna en sten – plocka en korv bidrog till att stoppa oroligheterna i Husby för ett och ett halvt år sedan. Han är numera ansvarig för Fryshuset Husby och ett lysande exempel på vad Lugna gatan står för.

– Vi anställde Peppe eftersom han har ett lokalt mandat i Husby där han är uppvuxen och fortfarande bor, säger Johan Oljeqvist. Hans uppdrag är engagera de unga vuxna som de stökiga 14–15-åringarna har som ideal. Genom att anställa och utbilda dessa killar kan de gå från att vara negativa förebilder till positiva. I dag går många av de som deltog i kravallerna på utbildning hos oss.

Deltagarna vet att de får vara med så länge de går på utbildningen och mötena. Börjar de missköta sig kan de inte vara med, men de är alltid välkomna tillbaka om de ändrar sig.

– Det gör att vi har tagit bort exklusiviteten i det som skapar så kallade kravaller. Tittar man på våra Lugna gatan-värdar genom åren kan man se att ungefär hälften hade två eller fler domar på sig när de anställdes och 30 procent hade missbrukat droger. Återfallsfrekvensen till ett destruktivt leverne är mycket låg och ligger på 4 procent, säger Johan Oljeqvist. Tittar man på exakt samma målgrupp inom kriminalvården ligger återfallen runt 78 procent.

Det har gått väldigt bra för många av de före detta värdarna. När ungdomarna får en plattform och stabilitet i form av en lön börjar de ganska snabbt göra andra saker också, som att starta eget. Vissa är i dag framgångsrika företagare som donerar stora summor pengar till Fryshuset.

– Numera erbjuder vi också utbildning, vilket är väldigt viktigt då många har ofullständiga betyg. Vi driver en egen grund- och gymnasieskola och samarbetar också med två folkhögskolor. Vår ideologi är att alla kan och kommer att lyckas med rätt stöd.

Inkludera istället för att döma

Fryshuset var snabbt på plats i Husby under kravallerna. Inom ett dygn förde man en dialog med de unga vuxna. Johan Oljeqvist menar att när det gäller de yngre kan det många gånger räcka med att peka på konsekvenserna av deras handlande.

– Det kan vara så enkelt som att säga att när du kastar sten på brandbilen blir de rädda och kommer inte lika snabbt nästa gång. Då kanske affären brinner upp och det blir väldigt jobbigt för dina föräldrar. Reaktionen blir ofta: »Just det, tänkte inte på det.« Det är säkert många som har sagt samma sak tidigare, men då har de inte lyssnat. I många socioekonomiskt svaga områden är myndighetsrädslan och -hatet så enormt stort att de bara stänger av. Men vår metodik fungerar så länge någon de har respekt för pratar med dem.

Det andra, till exempel skolor, kan lära av Fryshuset är framför allt att vara inkluderande och inte döma, vilket inte alltid är så lätt. I botten handlar det om att skapa ett förhållningssätt och hålla sig till det. Det är också viktigt att förstå att allt inte kan lösas på egen hand, något Johan Oljeqvist menar kan vara en bra insikt även för föräldrar.

– Vår stora framgång är att vi är så välkända. En undersökning i Stockholm för två år sedan visade att 85 procent av ungdomarna kände till Fryshuset och att 90 procent av dessa kände att vi hade något att erbjuda dem, något som måste vara varje skolas dröm.

Men hur skapar man då en plats där så många olika unga människor känner sig välkomna? Svaret är att blanda ungdomar med olika intressen från olika bakgrunder, vilket Fryshuset gör på ett mycket medvetet sätt.

Involvera unga från start

Att starta ungdomsråd av olika slag är populärt hos alla från skolor till företag. Johan Oljeqvist citerar Albert Einsteins påstådda svar på frågan om vad han skulle göra om han visste att han hade en timme på sig att lösa problemet med jordens undergång:

»Då skulle jag förmodligen ägna 59 minuter åt att identifiera själva problemet och sedan en minut för att lösa det.«

– Det är alltid den sista minuten vi inviterar de unga, vilket gör att vi ofta löser fel problem. Låt istället ungdomarna själva identifiera problemet och sedan kan vi som vuxna leda och strukturera processen. Fryshuset har alltid stora grupper ungdomar med i vårt interna strategiarbete och det slår aldrig fel att de mest klargörande sakerna kommer ur deras munnar, bara vi vuxna är inställda på att lyssna på rätt sätt, avslutar Johan Oljeqvist.

Nummer 6—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2014.