Annons

Du är här

Säkert nytt år!

Publicerad27 november 2014  Text Klara Möller Norén

Lagar och regler

Varje år skadas 200 personer av fyrverkerier. De flesta på nyårsafton, då sprakande raketer är tradition. Med sunt förnuft kan fyrverkeriolyckor undvikas.

Förutom rena personskador orsakar fyrverkerierna omkring 250 bränder varje nyårsafton. De flesta olyckor beror på att raketerna hanteras fel och hade alltså kunnat undvikas. Med sunt förnuft, nykterhet och rätt hantering kan nyårshimlen lysas upp utan att någon eller något skadas. 

I Sverige ska alla fyrverkerier som säljs vara CE-märkta. Grunden för det är ett EU-direktiv som infördes 2007, men har en övergångsperiod fram till 2017. Var därför noga med att kontrollera att de fyrverkerier du köper är märkta. Köp inte fyrverkerier från utlandet – förutom att de kan vara f­arliga finns en risk att de är olagliga. Reglerna för hur mycket krut som raketerna får innehålla varierar nämligen mellan olika länder. 

De allra allvarligaste skadorna har uppstått när personer experimenterat med egna bomber och raketer. Detta är självklart olagligt och förenat med livsfara. Men även lagliga fyrverkerier som hanteras fel kan ge förödande skador. Om en raket går av när du håller den i handen är sannolikheten att delar av handen sprängs bort. Även om möjligheterna att reparera brännskador finns, så kan bortsprängda kroppsdelar inte återställas eller återskapas. 

Handlarna avstår försäljning

Under de senaste åren har sex stora butikskedjor upphört att sälja fyrverkerier helt. En förklaring till varför kan vara att reglerna skärpts. Den som säljer fyrverkerier ska ha tillstånd, som vanligen utfärdas av räddningstjänsten. En ansvarig och av kommunen godkänd föreståndare ska alltid finnas på plats. Det finns även krav på övrig personal att de ska skydda fyrverkerierna mot brand och stöld. Hur fyrverkerierna ska förvaras är också reglerat.

– Nya regler är alltid lite svåra att ta till sig, och troligen är det fler som bedömer att det krävs för mycket av dem i form av o­rganisation och tekniska lösningar, s­äger Johan Bark, arbetsmiljörådgivare på Svensk Handel. 

Han tror att det kan kännas svårt för handlare att förstå och tolka de nya reglerna. Man väljer hellre bort att sälja fyrverkerier än att sätta sig in i vad som gäller, det tar för mycket tid och energi. Johan Bark menar att det allmänt sett finns ett problem i Sverige med en stor mängd regler och föreskrifter som är svåra att förstå och hantera, särskilt för småföretagare. 

– Men i det här fallet är det inte så att några av våra medlemmar haft synpunkter. Inte någon, faktiskt. Det finns en stor förståelse för den tydliga risken med fyrverkerier. Handlarna vet att säkerheten är viktig. 

Brandskyddsföreningen samarbetar med Svensk Handel med att ta fram en brandskyddsutbildning för handeln. Säkerhet kring fyrverkerier ingår som en del av den. 

– Så vi får väl se om det leder till att fler börjar sälja fyrverkerier igen, säger Johan Bark. Självklart påverkar också den allmänna opinionen och om folk frågar efter fyrverkerier. 

En synpunkt som ofta förs fram på fyrverkerier, förutom säkerhetsaspekten, kommer från hundägare, vars husdjur ofta lider svårt av smällarna från fyrverkerier. Svenska kennelklubben uppmanar sina medlemmar att välja butiker som inte säljer smällare och raketer, och listar vilka butiker som plockat bort dem från sina hyllor.

Fira säkert!

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Lagar och regler

Smällare är helt förbjudna i Sverige.

Fyrverkerier har en åldersgräns på 18 år som gäller både inköp och hantering. 

Det är förbjudet att köpa fyrverkerier till personer under 18 år. Den som överlämnar fyrverkerier till någon annan är skyldig att ta reda på att personen verkligen är över 18 år. Straffet för langning kan bli böter eller, om det gäller stora mängder, fängelse.

Nummer 7—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2014.