Annons

Du är här

Tillsyn till havs

Publicerad1 april 2016  Text Karin Wandrell

Infrastruktur och transport

Transportstyrelsen står för tillsynen av fartyg och varje år genomförs cirka 4 000 besiktningar, inspektioner och kontroller.

Tillsynsverksamheten styrs av fem lagar: fartygssäkerhetslagen, lagen om åtgärder mot förorening från fartyg, arbetsmiljölagen, lagen om hamnskydd och lagen om sjöfartsskydd.

När det gäller så kallade SOLAS-fartyg har Transportstyrelsen skrivit avtal med fem klassificeringssällskap som reglerar flaggstatsbesiktningar, besiktningar och utfärdande av certifikat för fartyg i internationell trafik. Varje flaggstat har ansvar för att alla fartyg under deras flagg ska ha vissa certifikat och att de ska genomgå besiktningar med jämna mellanrum.

Rederierna genomföra även egna tillsyner, internal audit, då fartygen gås igenom från topp till botten som ett sätt att förbereda inför flaggstatens inspektioner som baseras på de certifikat fartyget har. Ett certifikat är giltigt i fem år och under den tiden görs en mellanliggande inspektion. När certifikatet går ut sker en ny besiktning hos utfärdaren för att få ett nytt certifikat.

Hamnstatskontroll, port state control, är en inspektion av utländska fartyg. Olika riskkriterier styr vilka fartyg som ska inspekteras. Fartyg med hög riskprofil som passagerarfartyg, olje-, gas- och kemikalietankfartyg samt bulkfartyg genomgår en utökad inspektion.

Läs mer

Nummer 2—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2016.