Annons

Du är här

Ny e-utbildning för vårdpersonal

Publicerad15 februari 2017  Text Nathalie Borgman

Förlag & utbildning

Om det brinner på ett sjukhus hänger mångas liv på att personalen har rätt kunskap och inrotade rutiner. Nu släpper Brandskyddsföreningen tillsammans med Peritum konceptet Säker Vård – Brandsäkerhet, för att fler lättare ska kunna ta till sig kunskapen.

Visste du att anlagda bränder är den vanligaste orsaken till brand inom vården? Brandskyddsföreningens uppdaterade utbildning Brandsäkerhet i vården, som är en del av konceptet Säker Vård, fokuserar på grundläggande kunskap, men kan likväl fungera som en ögonbrynshöjare för både vårdpersonal och gemene man.

I konceptet ingår även uppföljning av genomförande, kunskapskontroll, statistik och mycket annat som vården har behov av när det kommer till kompetensutveckling av sin personal.

– När en brand uppstår kan det gå väldigt fort, säger Johan Hector, produktionsledare på Brandskyddsföreningen, som har drivit arbetet med den nya utbildningen. Därför är det särskilt viktigt att personal som arbetar med sängliggande patienter vet hur de ska agera.

Utbildningen är kortare, mer koncis och konkretare än tidigare. Den nya versionen är uppdelad i tre steg som genomförs från början till slut – utan överflödiga sidospår.

Steg ett går igenom grundläggande fakta som hur en brand uppstår, hur snabbt den sprider sig och hur rökutvecklingen kan se ut. I steg två får deltagarna testa sitt eget agerande vid brand genom olika scenarion, och får även insyn i hur sjukvårdspersonal runt om i Sverige har agerat vid brand. Sista steget handlar om hur man som personal kan förebygga brand.

– I den nya utbildningen fokuserar vi på det som faktiskt är viktigt, och har plockat bort det som känns överflödigt. Vi vill verkligen pränta in kunskapen, och då gäller det att vara kort och koncis. Samtidigt vill vi att det ska kännas relevant för just vårdpersonal och har därför valt att behålla exemplen från verkligheten. Vi har även anpassat språk och bilder efter målgruppen.

Kortare version

För att utbildningen ska få så stor genomslagskraft som möjligt samarbetar Brandskyddsföreningen återigen med Peritum, som var delaktiga även i den första versionen.

– Att bara köpa en utbildning innebär inte att man får önskad effekt. Därför hjälper vi även kunderna med själva införandet av utbildningen, säger Patrik Hammar, projektledare på Peritum. Vi planerar vilka som ska genomföra den, i vilken ordning och har hand om uppföljning, utskick och påminnelser.

Efter utbildningen får deltagarna även genomgå ett kunskapstest där Peritum följer upp hur det har gått. Allt för att uppdragsgivarna ska få så stor nytta av utbildningen som möjligt.

Roger Alf arbetar på Landstinget i Sörmland och har varit med i projektgruppen för både den gamla och nya versionen.

– Den nya versionen är ungefär en kvart kortare, vilket var ett av våra önskemål. Den är även enklare att genomföra och har ett mer logiskt handhavande av materialet, snabbare tal och kortare filmsekvenser. Vi anser att den har en väldigt stor igenkänningsfaktor, då det är vårdpersonal som själva beskriver olika brandhändelser.

Uppskattad av medarbetarna

En annan fördel, menar Roger Alf, är att vårdpersonalen kan genomföra utbildningen när som helst så snart de har fått sitt anställnings-ID, för att få en första insikt i hur brandskydd fungerar inom vården.

Helena Klason, som är brand­ingenjör i Region Norrbotten, har också varit med i referensgruppen, och håller med om att flexibiliteten – att utbildningen går att genomföra när och var som helst – är en viktig framgångsfaktor.

– I vårt län är vi geografiskt utspridda på 25 procent av landets yta. Hittills har över 4 200 av våra cirka 7 000 anställda gått utbildningen så den har varit uppskattad. Vår intention är att fortsätta med den webbaserade utbildningen eftersom vi ser att den har väldigt stor genomslagskraft.

Brandsäkerhet i vården

Webbutbildningen Brandsäkerhet i vården är en del av konceptet Säker Vård – Brandsäkerhet och ger vårdpersonal grundläggande kunskaper i brandsäkerhet. I utbildningen beskrivs bland annat hur bränder utbryter i vårdmiljöer, hur vårdpersonal ska agera och vad personalen ska tänka för att få patienter i säkerhet. I konceptet ingår även uppföljning av genomförande, kunskapskontroll, statistik. 

Nummer 1—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2017.