Annons

Du är här

Pär Holmgren

Pär Holmgren – meteorologen som blev naturskadespecialist

Publicerad5 april 2017  Text Karin Wandrell

Eldsjälen

Pär Holmgren brinner för klimatfrågan. Det finns ingen tid att förlora – arbetet för en frisk jord och ett hållbart samhälle måste starta nu.

Många känner igen Pär Holmgren som den långhårige meteorologen från teve även om han i dag är betydligt mer känd för sitt engagemang när det gäller klimatfrågan. Med flera böcker i bagaget och hundratals föreläsningar runtom i landet bakom sig arbetar han nu sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka som naturskadespecialist på Länsförsäkringar. 

Det är en helt ny tjänst som kom till i samband med Länsförsäkringars satsning på att förebygga naturskador kopplat till klimatförändringar.

– Det finns bara två av oss i landet, jag och min kollega Johan Litsmark. Försäkringsbranschen var bland de första som redan för 20 år sedan verkligen förstod klimatfrågan. De är vana vid att tänka långsiktigt och ser hur kostnaderna stiger vid olika typer av extrema väderhändelser.

Länsförsäkringar har många kopplingar till jord- och skogsbruk och det är också där Pär Holmgren tror att det går att hitta många av de lösningar som behövs just nu. I arbetet ingår att föra en ständig dialog med kommuner och länsstyrelser för att se till att det inte byggs in ännu större risker i samhället.

– Men det handlar också om att bygga upp kompetens och medvetenhet även internt. Vi är 23 fristående länsbolag och jag har lagt ner mycket tid på att se till att det finns en medarbetare i varje bolag som hanterar de här frågorna och har en mer löpande kontakt med kommun och länsstyrelse. 

Kräver nya vanor

Pär Holmgrens intresse för klimatfrågor väcktes redan som ung doktorand i meterologi på 1980-talet. Från början rörde det sig mest om klassisk naturvetenskaplig nyfikenhet och en vilja att förstå hur allt egentligen fungerar. Tanken då var att bli forskare men när han började jobba heltid på teve 1993 valde han att hoppa av den begynnande forskarkarriären.

– Men jag hann i alla fall få min nyfikenhet riktigt väckt. När jag och min fru sedan fick tre barn i snabb följd blev det så tydligt att det är deras framtid de här ödes­frågorna handlar om.

De två saker i Sverige som mest bidrar till vår stora klimatpåverkan är enligt Pär Holmgren att vi flyger för mycket och överkonsumerar prylar vi inte behöver.

– Teknikutvecklingen kan lösa vissa delar, medan andra handlar mer om beteende­förändringar som ändrade res- och matvanor. Vi behöver till exempel dra ner på flygandet och köttätandet och bli mycket mer observanta och medvetna om hur maten produceras. Närproducerat är ofta bra, men i EU finns det ett matöverskott i söder som vi i norr än så länge kan äta av. Transportutmaningarna behöver inte bli så stora eftersom mycket kan fraktas med tåg långa sträckor.

Drastiska åtgärder 

Internationellt sett har vägen mot ett hållbart samhälle bara börjat. Jorden passerade en grads uppvärmning 2015, men atmosfären och klimatsystemet är redan så laddat med växthusgaser att det inom några årtionden kommer att handla om 1,5–2 grader.

– Hur stora problem det ger vet vi inte, bara att de kommer att bli betydligt större och allvarligare än vad vi redan ser i dag, säger Pär Holmgren.

Klimatfrågan ur ett globalt perspektiv handlar egentligen bara om att sluta gräva upp fossila bränslen och att utveckla tekniker inom framförallt jord- och skogsbruk för att binda upp en del av den kol som redan har släppts ut. Förr eller senare kommer vi att få ett fossilfritt samhälle, men i dag finns det inte mycket som pekar på att det kommer att gå tillräckligt fort. 

– Vi har redan tappat många värdefulla år, säger Pär Holmgren. Nu behövs mer drastiska åtgärder som blir svårare att driva igenom eftersom många ser det som inskränkningar i den personliga friheten. Då ökar risken för populistiska politiker som tänker kortsiktigt, ifrågasätter vetenskapen och på så sätt fördröjer den nödvändiga omställningen. 

Han tycker att det är viktigt att Sverige tar en ledarroll i dessa frågor och menar att det klimatpolitiska ramverket för en långsiktig stabil klimatpolitik är ett bra exempel på en bred blocköverskridande beslutsprocess.

– Om vi lyckas blir vi en sådan otroligt viktig förebild för andra, både inom EU och andra delar av världen.

Lyfta frågan

På frågan om han själv lever som han lär blir svaret till största delen ja. 

– I och med att jag började fundera över dessa frågor för så länge sedan har jag gjort förändringar i mitt liv utan några större uppoffringar. Jag slutade nästan helt äta kött för 25 år sedan och jag åker sedan länge enbart tåg genom Europa. Jag har bil, eftersom vi bor en bit utanför stan, men det är en ladd­hybrid och de flesta resor sker med el som drivmedel.

Pär Holmgren menar att det viktigaste framöver är att verkligen lyfta upp och problematisera klimatfrågorna. Även om det redan nu sker mycket bra i samhället finns det vissa områden som behöver ses över.

– Vi har till exempel en stor tillväxt och urbanisering i de tre största städerna i Sverige som redan ligger lite risigt till ur ett klimatperspektiv. Nästan ingen ifrågasätter detta utan det ses mer som en naturlag. Det är en fråga jag gärna vill lyfta fram och driva.

Pär Holmgren

Ålder: 52 år
Yrke: Naturskade­specialist på Läns­försäkringar
Aktuell: Föreläser på Brand2017

Nummer 2—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2017.