Annons

Du är här

Hållbart på alla nivåer hos Stångåstaden

Publicerad17 maj 2017  Text Karin Wandrell

Experten case

Ett bra hållbarhetsarbete tar avstamp både i de stora visionerna och i det dagliga arbetet. Fredrik Törnqvist, vd för bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping, ser hållbarhet som en viktig del av företagskulturen där alla är med och bidrar.

Ett bra hållbarhetsarbete tar avstamp både i de stora visionerna och i det dagliga arbetet. Fredrik Törnqvist, vd för Stångåstaden, ser hållbarhet som en viktig del av företagskulturen där alla är med och bidrar.

– Vi tänker alltid brett och har med alla tre perspektiv i allt vi gör. Annars är det lätt att tappa bort sig. Ett bra miljöinitiativ som visar sig vara väldigt kostsamt är till exempel inte hållbart i längden.

Bostadssektorn ligger generellt sett långt framme när det gäller hållbarhet. En förklaring kan vara att man sedan länge är vana vid att jobba med frågor som rör miljö och då framförallt energibesparing. Som kommunalt bolag finns även kravet från ägaren att aktivt arbeta med CSR, Corporate Social Responsibility, det vill säga att ta ett samhällsansvar ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

– Många upplever just det sociala perspektivet som svårt, men för oss ingår det i vardagsarbetet. Trygga och trivsamma stadsdelar ger både nöjdare kunder, lägre kostnader, minskad risk och högre fastighetsvärde. Det finns pengar att tjäna om det görs rätt, både för Linköping i stort och för oss. Och har vi bra ekonomi kan vi göra ännu fler bra saker.

Arbete på flera nivåer

Arbetet med hållbarhet sker på flera olika nivåer. Stångåstaden är till exempel med i Eurhonet, European Housing network, som består av närmare 30 bostadsbolag från Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och England.

– Där finns mycket att lära av varandra. Vi har till exempel jobbat fram gemensamma hållbarhetsredovisningar, säger Fredrik Törnqvist. På nationell nivå försöker vi också vara aktiva på olika sätt i Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och vi deltar även i flera regionala nätverk. Det känns viktigt att vara med både mer övergripande och i vardagssammanhang för att kunna bli ännu vassare.

Det andra kan lära av bostadssektorn tycker han framförallt är att signalera att hållbarhet är viktigt både när det gäller visionsarbete och affärsplanering för att få in det på ett strukturerat sätt i vardagsarbetet.

– Vårt sätt att jobba är också en framgångsfaktor när det gäller att attrahera unga som kommer ut på arbetsmarknaden. De vill göra skillnad och där har vi en stor fördel jämfört med många andra eftersom vi kan erbjuda både djup och innehåll.

Utmana och testa

Therese Furhoff, kvalitets- och hållbarhetschef, menar att om det är något som utmärker Stångåstaden så är det just viljan att utmana och våga testa nya saker. Ett exempel är de innovationslabb som infördes för några år sedan.

– Vi bjuder in 6–8 medarbetare och ibland även hyresgäster som under en dag får jobba tillsammans med en knäckfråga för att hitta nya lösningar och innovativa idéer kopplade till vår vision.

Ett labb handlade till exempel om att få fram nya innovativa lösningar som bidrar till att kunderna kan leva mer hållbart. Det har resulterat i ett nytt projekt där ett antal prototyper av det så kallade framtidens återvinningsrum har tagits fram som nu ska testas i några områden. Tanken bakom är att det ska vara kul att återvinna.

– Avfall är inte bara en miljöfråga utan de sociala aspekterna är lika viktiga. För att få fler att återvinna måste det till beteendeförändringar. För oss är det också en ekonomisk fråga eftersom avfall kostar. Då är det definitivt en fördel om det istället kan förbli en resurs som återvinns eller återbrukas.

Hållbarhetsglasögonen

Men återvinning och återbruk gäller inte bara för hyresgästerna. Istället för att som förr riva ut och kasta all inredning vid ombyggnationer eftersom det var billigast, kom en av Stångåstadens medarbetare på idén att inleda ett samarbete med Erikshjälpen. I dag säljs vitvaror, handfat, blandare och annat som kan återbrukas i deras butik.

– Det är härligt att se hur sådant som tidigare har slängts nu går vidare i kedjan och genererar pengar till bland annat sociala aktiviteter för barn, säger Therese Furhoff. Det visar också att våra medarbetare har ett samhällstänk och är aktiva. Vi vill ju att de ska ta på sig sina ”hållbarhetsglasögon” för att se hur saker kan göras bättre.

Hållbarhetstänket sträcker sig även utanför bolaget till de entreprenörer Stångåstaden anlitar. Utöver miljökrav ställs sedan ett par år tillbaka även sociala krav i upphandlingarna av yttre och inre skötsel och byggentreprenader.

– Det handlar om att ta emot praktikanter eller projektanställa långtidsarbetslösa. Vi har flera lyckade exempel där personer antingen har fått anställning eller ny praktikplats efteråt vilket känns väldigt kul!

Hennes råd till andra som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete är att alltid utgå från sig själva och den egna verksamheten.

– Det handlar om att använda hållbarhet för att utveckla verksamheten och då måste alla tre ben ingå. Men det är inte jag som hållbarhetschef som ska driva arbetet utan det ska alla medarbetare göra tillsammans.

Brandkonferensen 2017

På årets Brand-konferens berättar Stångåstaden hur det går till att bedriva hållbarhetsarbete i praktiken och hur deras resa har sett ut.

Stångåstaden

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vid sidan av affärsmålen finns tydligt formulerade hållbarhetsmål som:

  • Att minska den totala energiförbrukningen med 25 procent till 2025.
  • Att ställa sociala krav på entreprenörerna.
  • Att utveckla och bygga ut fastighetsbeståndet på ett hållbart sätt.

Nummer 3—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2017.