Annons

Du är här

Heta Arbeten-konceptet har gjort stor samhällsnytta.

Konceptet Heta Arbeten sparar miljoner

Publicerad13 september 2017  Text Karin Aase

Inblick

Regelverket kring heta arbeten på tillfällig plats har räddat egendom för miljontals kronor de senaste 25 åren. Men arbetet fortgår, och nu utvecklas det vidare för att passa dagens samhälle.

Det var en tidig sommarmorgon 2010. Ett hotell i Västergötland skulle målas om, och för att resultatet skulle bli riktigt fint hade man anlitat en firma för att helt ta bort den gamla färgen. Mannen från firman stod nu vid fasaden och förberedde skrapningen genom att använda värmepistol och värmedyna. Men hotellfasaden av trä var gammal och torr, och efter bara en liten stund hade hettan från verktygen blivit för stark. Den gamla träfasaden fattade eld, och trots att den stackars målaren ringde 112 på en gång gick brandförloppet så hastigt att delar av hotellet utsattes för omfattande förstörelse. Totalt tog det sex månader att återställa hotellet, till en kostnad av 25 miljoner kronor.

En kostnad som försäkringsbolaget vägrade att stå för. Utredningen visade nämligen att personen som hade använt de varma verktygen saknade certifikat för Heta Arbeten, och han hade heller inte genomgått behörighetsutbildning för värmealstrande utrustning. Domstolen konstaterade att eftersom entreprenören hade försummat de säkerhetsregler som försäkringsbolagen hänvisar till så var det entreprenörens fel att branden uppstått. Resultatet? En stämning från försäkringsbolaget på 12 miljoner kronor.

Hade branden i Västergötland inträffat 21 år tidigare hade det däremot kunnat se annorlunda ut. Det var nämligen först då som skadepreventionskonceptet Heta Arbeten skapades.

Anledningen var enkel. I många år hade försäkringsbolagen fått ständigt ökade kostnader kopplade till bränder orsakade av heta arbeten och nu hade man tröttnat. Något behövde göras, helst så snart som möjligt. Eftersom man redan hade ett nära samarbete med Brandskyddsföreningen gav branschen föreningen i uppdrag att ta fram ett utbildningsmaterial och att implementera ett skadepreventionskoncept i hela Sverige.

Nytt koncept gav resultat

Konceptet fick namnet Heta Arbeten och infördes 1990. Kärnan i konceptet är att både den som ska utföra heta arbeten på tillfällig plats såväl som den som ger tillstånd för arbetet och den som är brandvakt måste ha gått en utbildning och fått ett certifikat för Heta Arbeten. Resultatet? Att 80 procent av brandskadorna har försvunnit.

– Utbildningsinsatser har stor verkan, konstaterar Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten på Brandskyddsföreningen. För att få full ersättning från sitt försäkringsbolag måste man dels följa lagar, dels våra säkerhetsregler. Gör man inte det riskerar man att få reducerad ­ersättning och vetskapen om det för arbetet framåt.

Men för att konceptet ska fortsätta göra nytta måste det utvecklas i samma takt som samhället. 2015, vid 25-årsjubileumet av Heta Arbeten gjordes ett större omtag, och konceptet revideras dessutom en gång om året.

– Det är mycket som händer, till exempel inom materialutveckling. Vi såg senast vid höghusbranden i London i juni hur lättantändliga material kan göra skadorna så mycket större, något som gör det mer komplicerat att utföra heta arbeten.

Under omtaget 2015 konstaterades också att många som utför heta arbeten på den svenska marknaden idag har andra modersmål, något som kan ställa till det vid inlärningen.

– Vi gjorde en kartläggning och såg att de vanligaste språken förutom svenska just nu är polska, engelska, ryska och tyska, så därför har vi tagit fram utbildningsmaterial även på de här språken.

Ständig utveckling

Något som också har konstaterats är att yngre personer som ska gå kursen har helt andra förutsättningar än de äldre, mer yrkeserfarna, att ta till sig kunskaperna.

– Många gymnasieskolor ger utbildning i Heta Arbeten, men när eleverna saknar yrkeserfarenhet blir det svårare att ta till sig utbildningen. Därför utvecklar vi nu ett förkunskapsmaterial som eleverna kan gå igenom innan de lär sig om heta arbeten. Detta för att enklare kunna ta till sig innehållet i utbildningen och lära sig rätt redan från början.

Framöver tittar man också på en fördjupning för tillståndsansvariga. Även om konceptet idag har en välbesökt hemsida är det viktigt att se hur materialet ytterligare kan anpassas efter en mer digital värld. Målet är att fortsätta leverera en utbildning av hög kvalitet som utvecklas i takt med samhället.

– Samhället, arbetsmetoder och byggnadstekniker förändras och den stora utmaningen är att fortsätta hålla nere skadekostnaderna på den låga nivå vi har nu. Det är därför vi hela tiden tittar på hur vi kan utvecklas och fortsätta vara bäst på det vi gör, säger Pia Ljunggren.

75 % lägre skadekostnad

I början av 1990-talet var 20–25 procent av den totala skadekostnaden för bränder direkt orsakade av heta arbeten, en siffra som sedan dess har sjunkit med 75 procent. Antalet bränder har dessutom också minskat kraftigt.

Nummer 4—2017

BrandSäkert 4 2017 – omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2017.