Annons

Du är här

En glödgad hästsko hamras mot ett städ.

Krångligt med tillståndsansvarig vid hästskoning?

Publicerad13 september 2017  Text Björn Björkman

Experten

Jag äger ett stall där jag hyr ut tio boxplatser till olika hästägare. De anlitar olika hovslagare som ska hästsko varje häst var åttonde vecka. Som ägare till stallet måste jag ha utbildning i Heta Arbeten för att få vara tillståndsansvarig och skriva under kontrollblanketten för varje besök. I värsta fall kan det bli 50 gånger på ett år. Finns det inget enklare sätt?

Enligt de tidigare reglerna för Heta Arbeten i samband med hästskoning skulle stallägaren, eller den som fått en skriftlig delegation som tillståndsansvarig, vid varje hästskoning lämna tillstånd för att utföra Heta Arbeten. För att förenkla arbetet med de formella kraven på delegation och tillståndsgivning i samband med hästskoning har Brandskyddsföreningen tagit fram nya riktlinjer för Heta Arbeten vid hästskoning. Riktlinjerna, som träder i kraft den 1 oktober 2017, är dels kompletterande utbildningsmaterial för Heta Arbeten vid hästskoning, dels informationsmaterial till stall- och hästägare.

De särskilda brandrisker som finns i samband med hästskoning är dels hanteringen av den glödande hästskon vid varmskoning, dels slipning av hästskon som sker både vid varm- och kallskoning.

I de nya riktlinjerna finns begreppet särskilt anordnad fast arbetsplats för hästskoning, en fast arbetsplats med vissa villkor. En sådan plats kan anordnas i stallgången under förutsättning att golvet är obrännbart och det inte finns något brännbart i närheten. Det förutsätter dock att hovslagaren har certifikat för Heta Arbeten.

Enligt riktlinjerna ska hovslagarens bil placeras minst 2 meter från stallbyggnaden under tiden arbetet pågår. Området runt bilen ska vara rensat från brännbart material. Slipning av hästskon ska utföras så att gnistorna inte kan antända stallet eller något annat brännbart i närheten.

Om stallägaren anordnar en särskild fast arbetsplats för hästskoning enligt riktlinjerna och upprättar skriftliga anvisningar för var och hur hästskoning får ske vid det aktuella stallet, krävs det inget tillstånd för Heta Arbeten. De skriftliga anvisningarna kan antingen vara ett dokument som alla hästägare i stallet får eller ett tydligt anslag i stallet.

Ägaren ska informera hästägarna om anvisningarna för hästskoning och att hästägare vid bokning av hovslagare informerar om de regler som gäller för det aktuella stallet.

Hovslagaren ska innan hästskoningen påbörjas kontrollera att stallägarens anvisningar för den särskilt anordnade fasta arbetsplatsen uppfylls.

Björn Björkman

Enheten för brandsäkerhet
Lantbruk, eldstadsrelaterat och fordon

Mer läsning

Nummer 4—2017

BrandSäkert 4 2017 – omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2017.