Annons

Du är här

"Sprinkler räddar liv"

Publicerad13 september 2017  Text Benny Wallén och Peter Bühler

Debatt

Vid den tragiska branden i höghuset Grenfell Tower i London omkom cirka 80 människor.

Utfallet hade sannolikt kunnat se annorlunda ut om fastigheten följt gällande lagstiftning och utrustats med automatiska sprinklersystem.

Automatiska vattensprinklersystem är den mest effektiva metoden för att undvika att människor omkommer eller allvarligt skadas i bränder. Minst fyra av fem människor som varje år omkommer på landets särskilda boenden, skulle sannolikt räddas om ett vattensprinklersystem funnits. Dessutom är det samhällsekonomiskt lönsamt att installera automatiska släcksystem.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, menar att risken att dö vid en brand är sex gånger högre för boende inom äldrevården. Risken att skadas är hela tio gånger större för äldre än för befolkningen i samhället i övrigt. Att äldre löper en så hög risk att skadas i bränder har flera orsaker. En starkt bidragande faktor är att det finns stora skillnader när det gäller val av brandskyddsnivå för äldre i Sverige. Därmed är brandskyddet för de människor som har störst behov varken tillfredsställande eller likvärdigt.

Människor i de här riskgrupperna saknar normalt möjlighet att själva genomföra en utrymning. Därför drabbas de hårdast när brandskyddet brister. Om människor inte kan sig ut ur en brinnande lägenhet eller byggnad måste de kunna lita på att ett automatiskt vattensprinklersystem räddar deras liv. Det finns berättelser om äldre som stänger av brandvarnaren eftersom de saknar förmågan att ta sig ut på egen hand om det börjar brinna när de sover. Deras liv är i händerna på omsorgspersonal och räddningstjänst. Som anställd inom äldreomsorgen ska man inte behöva ställas inför en situation där man med risk för sitt eget liv tvingas välja mellan vem som hinner räddas och vem som kanske måste lämnas kvar.

Räddningstjänsten gör allt de kan för att rädda liv. Men äldreboenden kan vara belägna på långt avstånd från räddningstjänstens stationer vilket medför längre insatstider. Därmed löper människor på dessa boenden större risk för att skadas eller omkomma. Om det saknas automatiska vattensprinklersystem, tvingas de boende förlita sig på sin egen förmåga att utrymma.

I Sverige har vi en nollvision, ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av en brand. Trots det dör cirka 110 människor varje år på grund av bränder. Det är därför dags att på allvar förbättra brandskyddet. Våra äldre förtjänar ett jämlikt brandskydd.

Benny Wallén, ordförande, Sprinklerfrämjandet

Peter Bühler, ledamot, Sprinklerfrämjandet

Nummer 4—2017

BrandSäkert 4 2017 – omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2017.