Annons

Du är här

Instruktörsseminarium Heta Arbeten®

Publicerad22 september 2017  Text Karin Wandrell

Förlag & utbildning

Nu är årets instruktörsseminarier i Heta Arbeten® i full gång. Nästa vecka är det Göteborg och Helsingborg som får besök och tillfälle att bekanta sig med nyheterna i de reviderade upplagorna av utbildningsmaterialet och Heta Arbeten® grundbok och Heta Arbeten® fördjupningsbok.

Årets turné omfattar fem städer. Luleå, Gävle och Stockholm är redan avklarade, men än finns det möjlighet att gå i Helsingborg för den som är intresserad. Nytt för i år är bland annat att man efter önskemål från instruktörerna byter från Storyline till PowerPoint i presentationsmaterialet.

Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten®, och en av de ansvariga för programmet berättar att man också har ändrat säkerhetsreglerna genom att tydligare lyfta fram den första och tidigare onumrerade säkerhetsregeln om tillståndsgivning.

– Den är nu klart och tydligt namngiven som säkerhetsregel 0 - Tillstånd. Det är ett sätt att både höja statusen på regeln och att stärka rollen och positionen som tillståndsansvarig. De här ändringarna syns givetvis i utbildningsmaterialet också.

Ny maxtid

Den viktigaste ändringen i övriga dokument är tillstånds- och kontrollistan som är reviderad på tre punkter. 

– I inledningen har vi ersatt dagens maxtid på 48 timmar som tillståndet får gälla med skrivningen så kort tid som möjligt, normalt en dag, ett skift. Det brukar bli lite debatt kring detta eftersom det innebär att instruktörerna måste gå tillbaka till grunderna och riskbedömningen i samband med tillståndsgivningen eftersom det är den bedömningen som ska avgöra hur länge man anser att en arbetsplats kommer att vara oförändrad sett till brandsäkerhet.

I checklistan finns det ett avsnitt som tar upp möjligheten att koppla ur automatiska brandlarm. 

– I den nya upplagan hänvisar vi till en checklista för frånkoppling av brandskyddssystem, SBF 175, från Brandskyddsföreningen för att en tillfällig avstängning ska ske så säkert som möjligt säger Pia Ljunggren. Men anläggningsskötaren ska förstås fortfarande vara med och besluta om detta.

Den tredje och sista ändringen är att tillståndsansvarige nu ska skriva under efter det arbetet är genomfört och intyga att man har kontrollerat brandsäkerheten.

– Seminarierna har fått ett mycket positivt mottagande med många bra diskussioner och frågor kring förändringarna och hur de ska tolkas, vilket känns väldigt roligt, säger Pia Ljunggren.

Anmälan Instruktörsseminarium i Heta Arbeten®

Det finns platser kvar i Helsingborg den 27 september.