Annons

Du är här

Brandfarliga paneler säljs fortfarande

Publicerad13 oktober 2017  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

Än är alla utredningar inte klara men det går redan att dra vissa slutsatser kring det snabba brandförloppet i Grenfell Tower i London. Under ett frukostseminarium delade Lars Brodin, Brandskyddsföreningen, med sig av sin analys av branden och vad vi kan lära av den. 

Den 6 oktober bjöd Brandskyddsföreningen, Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet in till ett frukostseminarium kring brandskydd och hållbart byggande. En punkt på agendan var vad vi kan lära av branden i London där minst 80 människor tros ha dött.

– Fasadbränder är inget nytt utan det finns ett flertal exempel genom åren, säger Lars Brodin.

Som så ofta när det gäller katastrofbränder kommer utredningarna troligen att visa att det handlar det om flera bidragande faktorer. En avgörande faktor i fallet med Grenfell Tower var att urspungsplanen ändrades när byggherren tyckte att slutnotan blev för dyr. Genom att byta ut den zinkplåt som ursprungligen var tänkt att utgöra väderskydd, mot fasadpaneler med det brännbara plastmaterialet polyeten i kärnan, sparade byggherren cirka tre miljoner kronor.

– Problemet var bara att man uppenbarligen inte gjorde någon riskanalys i samband med materialbytet. Dessutom har man inte följt tillverkarens anvisningar eftersom denna typ av produkt inte ska användas för byggnader över tio meter.

Får säljas i Sverige

Samma fasadpaneler som användes i London säljs och får användas i Sverige förutsatt att det görs rätt i rätt sammanhang. Även om Boverkets regler är tydliga när det gäller fasader och brännbart material är det svårt att avgöra vilket kärnmaterial som används i en kompositpanel.

Därför föreslår Brandskyddsföreningen att det ska införas tredjepartskontroller för att vara säkra på att byggen följer reglerna kring materialval med mera, bland annat för att kunna undvika liknande katastrofbränder i framtiden.

Branden i Grenfell Tower har lett till att säkerhetsfrågan har kommit upp till diskussion på EU-nivå, något som troligen kommer att påverka byggprodukt- och energiförordningen. Lars Brodin berättade också att det håller på att tas fram en Europastandard för brandprovning av fasader.

– I den borde det även ingå en känslighetsanalys om hur olika variationer i installationen kan påverka brandförloppet. Beställarkompetensen som byggherre är viktig under hela byggtiden och en brandkonsult bör vara med under hela byggprocessen.