Annons

Du är här

En pipett som droppar vätska i små laboratorieglas.
Det gäller att ha koll på riskerna när man handskas med brandfarliga gaser och vätskor. Rätt utrustning och rutiner gör det lätt att jobba rätt.

Föreståndare för hantering av brandfarliga varor

Publicerad8 november 2017  Text Gustaf Rosensköld

Förlag & utbildning

För Christer Spiegelberg, labbansvarig på KTH, har utbildningen lett till att han känner sig tryggare i sin roll.

– Det togs definitivt upp saker jag inte visste innan, bland annat hur det funkar med lagstiftning och regler.

När Christer Spiegelberg började som labbansvarig på Kungliga tekniska högskolans enhet för förbränningsmotorteknik var det inte bara arbetsplatsen och kollegorna som var nya. Även uppdraget som föreståndare för arbetsplatsens hantering av brandfarliga varor var en ny bekantskap.

För Christer Spiegelbergs del började arbetet med Brandskyddsföreningens tvådagarsutbildning Brandfarliga varor – föreståndare. Att sätta sig in i rollen som föreståndare helt på egen hand hade inte varit ett alternativ.

– Då hade jag förmodligen behövt lägga ned mycket mer tid och ändå inte fått med mig lika mycket kunskap.

Viktig roll

En föreståndare måste finnas i alla verksamheter som har tillstånd att hantera brandfarliga gaser och vätskor – ett uppdrag som innebär både ansvar och krav på tillräckliga kunskaper. Föreståndaren är den som ofta som sköter kontakten med den tillståndsgivande myndigheten – i de flesta fall räddningstjänsten – när tillstånd behöver förnyas. Men framför allt handlar rollen om att förbygga faror.

Åke Persson är kemiingenjör på Brandskyddsföreningen och den som står bakom utbildningen.

– Föreståndarens absolut viktigaste uppgift är att ha koll på riskerna kring brandfarliga ämnen i den egna verksamheten. Det handlar inte om att springa runt och se till att alla gör rätt, utan om att se till att det finns utrustning och rutiner för att folk ska kunna arbeta på ett säkert sätt, säger han.

Tillståndshantering och riskutredningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor är ett par av ämnena som tas upp. Och så reds det så klart ut vad som faktiskt ingår i föreståndarens uppdrag.

– Utbildningen innehåller det mesta en föreståndare behöver kunna vad gäller lagstiftning, men också praktiska råd och tips, säger Åke Persson.

För Christer Spiegelberg, som tidigare arbetade inom industrin, fanns en hel del matnyttigt att snappa upp.

– Det togs definitivt upp saker jag inte visste innan, bland annat hur det funkar med lagstiftning och regler, säger han.

Verklighetsnära exempel

En stor del av utbildningen kretsar kring konkreta övningsexempel där deltagarna själva får träna på att hitta i och tolka lagstiftning, berättar Åke Persson.

– Säg att ett företag som bygger ut tänker ställa in ytterligare en cistern av något slag. Vad innehåller den och vilka regler gäller då – och hur gör vi för att det ska bli säkert? Hur tänker vi under byggtiden och hur tänker vi när arbetet är klart?

Samtidigt finns gott om utrymme för frågor om deltagarnas egna arbetsplatser. Två utbildningstillfällen är aldrig helt lika varandra.

– Den som jobbar med sprutmålning och den som arbetar inom kemisk industri tar med sig helt olika frågor. Mycket handlar om att deltagarna får sina egna frågor och problem belysta, säger Åke Persson.

Föränderligt regelverk

Lagar och standarder ändras ofta. För Åke Persson och hans kollegor är det viktigt att hålla utbildningen uppdaterad. Ett nytt inslag handlar till exempel om nya metoder för att beräkna vilka delar av arbetsplatsen som ska räknas som explosionsfarligt område.

– Så även den som har gått utbildningen för några år sedan kan lära sig en del nytt, säger Åke Persson.

Han pekar samtidigt på betydelsen av att som föreståndare själv veta var man ska leta när frågor kring den egna arbetsplatsen väl poppar upp. Under utbildningsövningarna är det internet-uppkopplade läsplattor som är de främsta verktygen.

– En pärm riskerar att bli inaktuell snabbt, så det gäller att veta hos vilken myndighet man hittar aktuell information, säger Åke Persson.

Den som vill få sina nyvunna kunskaper på pränt är efter Brandskyddsföreningens utbildning dessutom väl rustad för att klara av att ta det föreståndarcertifikat som utfärdas av Svensk brand- och säkerhetscertifiering, SBSC.

– Det kan vara ett bra sätt att visa att man faktiskt kan det man behöver kunna och inte bara suttit och sovit sig igenom en kurs, säger Åke Persson.

För den som arbetar i verksamheter där hanteringen är mindre omfattande – till exempel i kemisalar i grund- och gymnasieskolan, på hotell eller i en bilverkstad – kan det vara ett alternativ att titta på de kortare föreståndarkurser som erbjuds av Brandskyddsföreningens regionala föreningar, tipsar Åke Persson. Självklart tar också de avstamp i lagstiftningens krav.

För Christer Spiegelberg på KTH har det känts bra att ha utbildningen i bakhuvudet när det dykt upp frågor längs vägen.

– Får man ett uppdrag som föreståndare tycker jag definitivt att man ska gå en utbildning för att få veta vad det handlar om och vad rollen innebär. Jag tog med mig kunskaper som jag använder i verksamheten och som har gjort mig tryggare i min roll, säger Christer Spiegelberg.

Brandfarliga varor – föreståndare

Ger dig nödvändiga verktyg för att lyckas i rollen som föreståndare för verksamhetens hantering av brandfarliga varor. Riktar sig till dig som arbetar i verksamheter där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande.

Nästa kurstillfälle: 29–30 november

Brandfarliga varor – grund

Att arbeta med brandfarliga varor kräver kunskap, bland annat om vilka risker som är förknippade med hanteringen. Utbildningen ger också kunskaper om hur du undviker riskfyllda situationer.

Nästa kurstillfälle: 28 november

Explosionsskydd

Utbildningen ger fördjupad kunskap kring hur du hanterar företagets verksamhet i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö.

Nummer 5—2017

BrandSäkert 5 2017 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2017.