Annons

Du är här

Ny teknik ökar brandrisken

Publicerad24 november 2017  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och uppkopplade prylar av alla de slag invaderar våra hem, både på gott och ont. Fem av landets största sex försäkringsbolag tror att den nya tekniken kan innebära en ökad brandrisk.

Den enkät som Brandskyddsföreningen har genomfört bland försäkringsbolagen visar också att det finns en stor risk för höjda premier, bland annat på grund av solceller och laddningsbara batterier.

– All ny teknik kan vara en potentiell risk. Solceller är ett bra exempel, eftersom de genererar spänning och innebär att elkopplingar introduceras på utsatta platser som på tak. Dessutom finns det svårigheter att släcka bränder under tak med solcellspaneler, säger Daniel Schwinn, riskingenjör på If Skadeförsäkring.

Nya regler

I maj kom en ny utgåva av Elinstallationsreglerna där det avsnitt som reglerar solcellsanläggningar innehåller betydligt fler saker som måste kontrolleras.

– Innovationer som hoverboards och mobiltelefoner har under en tid orsakat nya typer av bränder, och visar vikten av att tänka på säkerheten när ny teknik introduceras. Samtidigt har vi förhoppningar om att den nya tekniken kan underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete genom smartare system, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Samtidigt kan det uppkopplade hemmet hjälpa oss att hålla koll på brandskyddet även när vi inte är hemma. En brandvarnare är utmärkt för att väcka och larma när vi är hemma, men ett brandlarm med rökdetektorer uppkopplade direkt till en larmcentral är alltid aktivt. Det skickar dessutom meddelande via mobilen om brandlarmet går.