Annons

Du är här

Selfies ger bättre brandskydd

Publicerad6 december 2017  Text Karin Wandrell

Experten case

Selfies och springtävlingar inpirerar och peppar personalen på Scandic Talk hotell i Älvsjö att få in säkerhetsarbetet som en naturlig del i vardagen.

Cecilia Wiggsäther är sedan några månader tillbaka fastighetschef och säkerhetsansvarig på Scandic Talk i Älvsjö som ligger vägg i vägg med Stockholmsmässan.

– Ett exempel på brandrisker här är köket, eftersom det sker mycket matlagning över öppen låga. Därför gäller det att se till att det är rent, undvika torrkokningar och liknande. En annan är levande ljus. Vi har valt att byta ut till batteriljus överallt utom i vår Top Talk Skybar där personalen har bättre överblick.

Som säkerhetsansvarig är det Cecilia Wiggsäther tillsammans med hotellets general manager som har det högsta ansvaret för brandskyddet. Varje avdelning är indelad i sektioner med en ansvarig brandskyddskontrollant plus en ersättare för varje sektion. En gång i månaden gör brandskyddskontrollanten en rondering där bland annat upptäckta brister ska noteras.

– De ska titta på allt som har med brand och säkerhet att göra som larmknappar, branddörrar, nödljus och piktogram. Sedan går jag igenom alla dokument och ser till att nödvändiga åtgärder utförs så fort som möjligt. Men de dagliga kontrollerna som utförs av all personal är lika betydande för att fel ska rapporteras in direkt.

Utöver detta sker även regelbundna externa kontroller kvartalsvis av brandlarm och sprinkler.

– Säkerheten för både våra gäster och personal är väldig viktig för Scandic, säger Cecilia Wiggsäther.

Två gånger per år har hotellet utbildningar för personalen där man går igenom allt som kan hända.

– Utöver en gemensam del skräddarsyr vi delar av utbildningen efter olika yrkesgruppers behov, säger Cecilia Wiggsäther. Det är en mix av teori och praktik där personalen bland annat får öva på att använda handbrandsläckare. Vi har dessutom alltid med brand som en punkt på våra personalmöten för att hålla kunskapen levande. Det gäller att involvera alla så mycket det bara går för att få in det i vardagstänket och att öva, öva, öva.

Selfies och springtävlingar

För att lyckas med det har Cecilia Wiggsäther infört månadsvisa övningar för all personal och just nu är temat ”Jag och min brandsläckare”.

– Det innebär helt enkelt att alla ska ta en selfie med ”sin” brandsläckare för att bli medveten om var den finns och snabbt kunna göra en insats vid behov. Nästa månad är det utrymningsplatsen som gäller.

Alla selfies hängs sedan upp till allmän beskådan på Talk Wall of Fame utanför personalrummet. Hon har också infört en springtävling för brandsäkerhet för receptionisterna eftersom det är de som först ska undersöka orsaken när ett larm går.

– Varje vecka får de tilldelat sig ett hotellrum som de sedan på tid ska springa till och ha med sig de saker som behövs. Det gör dels att de lär sig hur de snabbast ska ta sig fram i byggnaden till just det rummet och dels att jag får koll på hur lång tid det faktiskt tar att undersöka ett larm. För att göra det roligare har jag satt upp en tidslinje på kontoret där de får sätta upp sin bild och kan följa varandras tider. Det gäller att vara först flest gånger och alla vill ju vara i topp.

Väl brandskyddat hotell

Scandic Talk är certifierade enligt Brandskyddsföreningens Väl brandskyddat hotell som visar att hotellet har ett väl fungerade brandskyddsarbete som är implementerat i organisationen. Något Cecilia Wiggsäther tycker känns tryggt.

– Det gör att jag känner mig säker på att vi jobbar på rätt sätt. Jag är stolt över att arbeta på en arbetsplats som tar de här frågorna på så stort allvar och som vill ligga i framkant.

Cecilia Wiggsäther följer hela tiden upp arbetet med checklistor och samarbetar också med fastighetsägaren för att följa upp deras besiktningar av sprinkler, brandlarm med mera.

– Det är viktigt att få tillgång även till deras protokoll för om det uppstår några avvikelser vill vi gärna att de åtgärdar direkt när de får återkoppling. Vi har också gränsdragningslistor där det är tydligt utskrivet vem som ansvarar för vad. Det här är ett ständigt pågående arbete – det blir aldrig klart.

Väl brandskyddat hotell

Brandskyddsföreningens certifikat Väl Brandskyddat Hotell visar att hotellet har ett väl fungerade brandskyddsarbete som är väl implementerat i organisationen. Certifieringsnämnden består av representanter från Brandskyddsföreningen, Visita och försäkringsbranschen. Det är nämnden som tar beslut och fastställer regler för certifieringen.

Scandic Talk hotell ligger i Älvsjö, ett stenkast från Stockholmsmässan. Hotellet är 19 våningar högt och har 248 gästrum, restaurang och bar plus en skybar på nittonde våningen. Hotellet anordnar även konferenser, möten och kickoffer samt mingel och events.

Nummer 6—2017

Omslag för BrandSäkert 6—2017
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2017.