Annons

Du är här

Tryggt på hotell?

Publicerad6 december 2017  Text Hans Andersson

Experten

När jag bodde på hotell senast kände jag plötsligt röklukt och det var även rök i korridoren, men brandlarmet gick inte. Får det verkligen vara så? Måste inte alla hotell ha fungerande brandlarm?

Svar/ På hotell övervakas korridorer, allmänna utrymmen och hotellrum med hjälp av rökdetektorer. Om hotellet har så kallad larmlagring, vilket bygger på att det alltid finns personal på plats, innebär det att larmet från en rökdetektor först går till receptionen där personalen har 60 sekunder på sig att kvittera att de har tagit emot larmet. Så fort det har gjorts har personalen ytterligare tid på sig, normalt mellan tre till fem minuter, att undersöka larmorsaken.

Om det visar sig vara falskt alarm återställer personalen larmet och verksamheten fortsätter som vanligt. Om kvittering eller återställning inte sker inom den bestämda tiden larmas räddningstjänsten och personalen kan påbörja en tidig släckinsats och utrymning av hotellet.

Om rökdetektorn löser ut på ett hotellrum ska alltid en larmsignal ljuda i rummet, eller tillräckligt högt utanför, för att varna och väcka hotellgästen. I vissa fall går larmet även på hela våningsplanet. Hotellet kan fortfarande använda sig av larmlagring för att undersöka vad som har hänt för att förhindra onödiga utryckningar.

Om två rökdetektorer löser ut samtidigt, till exempel i ett hotellrum och i korridoren utanför, går larmet direkt till räddningstjänsten och utrymningslarmet startar på det drabbade våningsplanet.

Om du som gäst känner rök och misstänker att det brinner ska du självklart trycka in larmtryckknappen märkt ”Brandlarm” som sitter i hotellkorridoren då larmas räddningstjänsten direkt och utrymningslarmet sätts igång.

På ett obemannat hotell är det krav på att larmet ska gå direkt till larmcentralen. Ta som vana att alltid kontrollera var utrymningsvägarna finns när du bor på hotell och ta alltid en utrymningssignal på allvar.

Brand- och utrymningslarm ska revisionsbesiktigas varje år, men många väljer ändå att inte åtgärda bristerna vilket är oroväckande. Brandskyddsföreningen har därför i samarbete med Visita tagit fram en norm för certifiering, Brandskyddat hotell, som visar att hotellet uppnår kriterierna i lagen om skydd mot olyckor samt Statens räddningsverks allmänna råd och kommentar om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar.

Hans Andersson

Hans Andersson

Brandingenjör, 
Brandskyddsföreningen

Nummer 6—2017

Omslag för BrandSäkert 6—2017
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2017.