Annons

Du är här

Ett talat meddelande når ut bättre

Publicerad1 mars 2018  Text Elsa Frizell

Förlag & utbildning

Brandskyddsföreningens nya utbildning hjälper till att öka kunskapen i branschen.

Sportarenor, varuhus, nattklubbar och konsertlokaler. Alla är de exempel på ställen där många människor vistas tillfälligt. Ett utrymningslarm med talat meddelande är effektivt för att snabbt få ut människor ur byggnaden om något händer. Det blir lättare att styra utrymningen och meddelandet kan också finnas på flera språk. Dessutom har utrymningslarmet en mikrofon som räddningstjänsten kan använda för att styra och ge information under själva insatsen.

Hur ljud färdas i lokaler är svårbedömt. Det krävs stor kunskap för att göra lösningar så att utrymningslarmets talade meddelande blir bra – kunskap som varierar mycket i branschen. I arbetet för att höja lägstanivån och öka säkerheten har Brandskyddsföreningen därför tagit fram ett nytt frivilligt regelverk samt normer att certifieras mot för utrymningslarm med talat meddelande. Med de nya reglerna blir det också lättare för de som upphandlar larmen att få en kvalitetssäkring på lösningarna. Björn Almberger är ansvarig för brandlarm och utrymningslarm för talat meddelande på Brandskyddsföreningen och är också den som ansvarat för att ta fram de nya reglerna.

– När vi började göra regelverket blev det tydligt hur väldigt komplext ljud är. Men det går inte att kompromissa på en bra lägsta nivå på anläggningen. Ska man kunna rädda liv behöver det vara en bra kvalitet på ljudet, säger han.

Specialistutbildning

För att få igång branschen skapade Brandskyddsföreningen med Björn Almberger i spetsen en utbildning om utrymningslarm med talat meddelande där utgångspunkten var det nya regelverket. Tanken med kursen, som går under tre dagar, är att den ska ge en bra grund för att klara certifieringen och bli behörig ingenjör. Men även de som har intresse av utrymningslarm med talat meddelande och vill fördjupa sig är välkomna.

Tretton deltagare gick den första kursen i mitten av september. Anders Reinholdsson, besiktningsingenjör på AR Brandsäkerhet, var en av dem och han var också den första att bli certifierad.

– Jag ville få fördjupad kunskap i ämnet och grunden för att sedan certifiera mig.

Anders Reinholdsson besiktigar färdiga anläggningar som till exempel nattklubbar, restauranger, hotell, butiker och större kontorshus med konferensdelar. I och med certifieringen blir han en mer komplett leverantör. Även om kunderna ännu inte ställer krav på certifiering tror han att de kommer att göra det när de nya reglerna bli mer kända.

– Förhoppningsvis blir det en marknadsefterfrågan. Det har behövts en nivåhöjning i branschen eftersom det har varit väldigt oreglerat kring utrymningslarm med talat meddelande och det finns en del mindre bra installationer, säger Anders Reinholdsson.

Det komplexa ljudet

Och även om installationen från början var bra tror han att det behövs fler kontroller efter en tid. Enligt de nya reglerna ska det också vara kontroll en gång per år jämfört med de tidigare rekommendationerna vart tredje år.

– På en hel del ställen ändras förutsättningarna. Det möbleras om, sätts upp innerväggar och ljudabsorberande material. Allt det gör att ljudet kommer att nå fram på ett annat vis, säger Anders Reinholdsson.

Just ljudets väg är ett komplext område. För att göra en anläggning så bra som möjligt måste man förstå hur ljud påverkas i olika miljöer. Är där till exempel material som absorberar ljud eller som ger mycket eko? En annan faktor är om golvet har heltäckningsmatta, betong eller trägolv vilket ger det olika förutsättningar. Man måste också välja rätt typ av tekniska produkter så som högtalare och placera dessa rätt i lokalen.

– Jag höjde min nivå ganska rejält inom ljudområdet. Det svåraste är akustikförhållanden, säger han.

Björn Almberger är nöjd med det stora intresse som funnits för regelverket. Hittills har fem deltagare certifierat sig och nästa fördjupningskurs, som går i mars, har redan börjat fyllas på.

– Vi är glada för engagemanget runt regelverket. Det visar även att kursen behövs. I slutänden handlar det om att göra rätt från början så att vi får bra och trygga anläggningar där ute, säger Björn Almberger. 

Utrymningslarm med talat meddelande – fördjupning, TUL

Brandskyddsföreningen är först ut i ­Sverige med att ha en specialistutbildning inom detta område. Utbildningen är tre dagar och en grund för att kunna bli certifierad som behörig brandskyddsingenjör. Men alla som är intresserade får gå kursen.

Det nya regelverket, SBF 502:1, gäller från 1 juli 2017.

De nya normerna gäller från 1 april 2017:

  • SBF 2017 behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande.
  • SBF 2017 anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande.

Nummer 1—2018

BrandSäkert 1 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2018.