Annons

Du är här

Åhlénsskylt.
Åhléns på Ringvägen i Stockholm var det första varuhuset som öppnade.
Porträtt av Henrik Wahlgren
För Henrik Wahlgren är tydlighet i kommunikationen viktigt för att få ett så bra säkerhetsarbete som möjligt.
Rader av provrum.
Det finns gott om brännbart material i olika former. Anlagda bränder är alltid en risk, men hittills har Åhléns klarat sig bra.

Häng med bakom disken på Åhléns

Publicerad1 mars 2018  Text Karin Wandrell

Bakom kulisserna

Kommunikation, tydlighet och samarbete är tre saker som kännetecknar säkerhetsarbetet hos Åhléns. Med varuhus över hela landet är det viktigt att det ser likadant ut överallt.

Åhléns varuhus finns över hela landet, från Luleå i norr till Ystad i söder. Även om både antal kvadratmeter och anställda per varuhus varierar kraftigt ser säkerhetsarbetet i princip likadant ut överallt, med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna. Det största varuhuset är Åhléns City i Stockholm som upptar ett helt kvarter. Utöver varuhusen finns också ett servicekontor, ett distributionslager och e-handel. Totalt handlar det om runt 3 000 anställda.

Säkerhetschefen Henrik Wahlgren har sin bas på servicekontoret i Stockholm. Det ligger precis bredvid det allra första Åhlénsvaruhuset som öppnade 1915 på Ringvägen 100. 

– Vårt team av säkerhetsansvariga täcker in hela landet och jobbar väldigt nära varuhuscheferna, som i sin tur har en multiroll vilket är vanligt inom retail. De fungerar bland mycket annat som säkerhetschefer, försäljningschefer och HR-ansvariga. De löser mycket på egen hand, men vi finns alltid där för att ge support när det behövs.

Säkerhetsarbetet handlar mycket om att följa lagar, regler och policys och att identifiera risker utifrån det underlag som finns. Henrik Wahlgren har jobbat med säkerhet och retail sedan tidigt 2000-tal och menar att det har hänt mycket sedan lagen om skydd mot olyckor infördes 2004. 

– Innan dess kom räddningstjänsten på tillsyn. I dag handlar det istället om nyttjarens ansvar. Det roliga med att läsa lagtexter är att det alltid finns lika många tolkningar som personer som läser dem. Då gäller det att hitta en lösning som fungerar för oss. Om vi till exempel tittar på reglerna för brandfarlig vara så ska de tillämpas i allt från industrier och bensinstationer till varuhus och skolor.

Måste förstå varför

I Åhléns fall är det främst aerosoler och vätska som till exempel hårspray och parfymer som räknas som brandfarlig vara. De senaste åren har varuhuskedjan arbetat hårt med att få till så bra säkerhet som möjligt kring dessa produkter samtidigt som exponeringen ska fortsätta att vara inbjudande och locka till köp.

– Vi har till exempel inte låsta brandskåp eftersom det skulle påverka försäljningen negativt. Istället har vi löst det genom att uppfylla de avståndskrav som finns. Vi har även valt att utbilda två föreståndare för brandfarlig vara per varuhus så att det alltid ska finnas en ansvarig på plats.

För Henrik Wahlgren räcker det inte med att bara informera om att det till exempel ska vara tre meter till närmaste brännbara material. Lika viktigt är det att medarbetarna vet varför de ska göra vissa saker. 

– Vi kan inte bara skicka ut en lagtext och förvänta oss att alla ska tolka och förstå den på rätt sätt. Istället har vi valt att göra lathundar där vi plockar ut de delar som krävs för att uppfylla kraven tillsammans med en förklarande text. Det här sättet att tänka genomsyrar allt säkerhetsarbete – så här ska det vara och så här vill vi göra på grund av detta.

Informationen skickas både ut direkt till medarbetarna och läggs på intra-nätet så att den ska vara lätt att hitta vid behov.

– Vi vill väcka tankar kring det vi informerar om och få in säkerhetstänket som en naturlig del i arbetet. Jag är väldigt stolt över mina kollegor ute på varuhusen eftersom det är driftiga människor som förstår och löser det mesta. Bara de får en förklaring till varför det är på ett visst sätt tar de till sig det. Sedan kan det givetvis dyka upp problem längs vägen, men då får vi lösa dem på ett bra sätt.

Regelbundna övningar

Säkerhetsutbildningar sker kontinuerligt även om intervallet emellan dem kan variera mellan varuhusen. Detta eftersom personalomsättningen ser olika ut beroende på var i landet varuhuset ligger och av naturliga skäl är betydligt större i storstäderna. 

– Alla som jobbar hos oss, inkluderat timanställda, vikarier och leverantörer, får en genomgång i grundläggande säkerhetsfrågor där de bland annat får lära sig hur man ska agera vid brand och utrymning. Vi åker också ut och pratar säkerhetsfrågor generellt då vi bland mycket annat tar upp till exempel inbrott och rån.

Varje varuhus har en till två utrymningsövningar per år som sker innan öppningsdags. De brukar börja med att alla samlas för att diskutera olika scenarier, till exempel brand eller strömavbrott, som kräver utrymning. Därefter går alla tillsammans de olika utrymningsvägarna till uppsamlingsplatsen.

– Tanken är att alla ska veta vad som döljer sig bakom nödutgången. Vi har också lärt oss att det inte räcker med att bara säga var uppsamlingsplatsen är utan vi måste gå dit.  I ett skarpt läge uppstår ofta stress och då ska det sitta i ryggmärgen. För oss går liv och hälsa före allt och våra medarbetares första uppgift vid en utrymning är att få ut kunderna via närmaste nödutgång. Först när det är gjort kan vi börja titta på andra saker, säger Henrik Wahlgren. 

På vissa varuhus finns även väktare som kan stötta vid en utrymning men det är alltid någon ur varuhusets personal som har huvudansvaret och agerar utrymningsledare.

Efter en utrymning ska varuhuschefen alltid ringa till säkerhetssupporten för att berätta vad som har hänt. Är det skarpt läge aktiveras en larmkedja där säkerhetschefen, regionchefen med flera ingår.

– Vi har samarbetat med räddningstjänsten ibland när det gäller övningar, men min ambition är att bli bättre på det eftersom det blir enklare för alla i långa loppet. Jag skulle gärna se att räddningstjänsten besökte våra varuhus så att de vet hur det ser ut om något händer. Det känns ännu viktigare utanför storstäderna där framkörningstiden ibland kan vara lång, säger Henrik Wahlgren. 

I det systematiska brandskyddsarbetet ingår dagliga kontroller av nödutgångar, handbrandsläckare och så vidare. Allt dokumenteras och sparas och gås sedan igenom vid de säkerhetsrevisoner som görs med jämna mellanrum.

Åhléns skickar också in skriftliga redogörelser för varje varuhus till räddningstjänsten i det län varuhuset ligger som sedan gör tillsyn vid behov. En fördel med att vara ett kedjeföretag är att det finns en central organisation som arbetar med detta. 

– Jag tycker att det känns bra, det är en kontroll som hjälper oss i vårt arbete och kommer med förslag på hur vi kan bli bättre. Vi har en bra dialog med räddningstjänsten, men visst är det en utmaning ibland när de gör olika bedömningar av samma lagtext i olika delar av landet.

Stötta medarbetarna vid kris

Vart tredje år görs riskanalyser, liksom vid stora förändringar som till exempel en ombyggnad eller flytt till ny byggnad.

– Vi vill skaffa oss en bild av det som sker. En risk behöver inte alltid byggas eller försäkras bort så länge man är medveten om den, men så fort det blir något större måste vi förstås agera, säger Henrik Wahlgren. 

Ansvaret för det tekniska brandskyddet som sprinkler, brand- och utrymningslarm vilar vanligtvis på fastighetsägaren.

Åhléns har haft tur och drabbats av få bränder. Den största händelsen hittills är en anlagd brand i Landskrona 2002 då både Åhléns och Hemköp, som låg i samma byggnad, brann ner till grunden. Åhléns i Vällingby Centrum utanför Stockholm råkade ut för en brand 2014 då en man tände eld på en klädställning inne i butiken. Sprinklersystemet gick igång direkt och släckte branden och mannen greps. Personalen utrymde butiken och saneringsarbetet påbörjades samma kväll vilket gjorde att butiken kunde öppna på en begränsad yta redan nästa dag. 

– När något sådant inträffar handlar det både om materiella skador och om den mänskliga delen, att hantera våra medarbetare. Vi har en väl ordnad och beprövad krisorganisation som vi vet fungerar. Så fort något händer där vi behöver agera sätts krisledningsgruppen igång och stöttar den ansvariga varuhuschefen att vidta åtgärder. Vi kan erbjuda både internt och externt samtalsstöd och tar in hjälp vid behov för att kunna följa upp både i det akuta skedet och efteråt. Det är viktigt att fånga upp de som mår dåligt efter en händelse eftersom medarbetarna är vår viktigaste tillgång, säger Henrik Wahlgren.  

Åhléns

Historien om Åhléns började i Insjön i Dalarna 1899 när Johan Petter Åhlén och Erik Holm beslutade sig för att starta postorderföretaget Åhlén & Holm. På bara fem år gick det från 290 skickade paket till drygt 50 000. Erik Holm tyckte dock att det gick lite för fort och bestämde sig för att hoppa av. Som kuriosa kan nämnas att J P Åhlén hade en driftig kusin vid namn Clas Ohlson, också han från Insjön, som startade ett eget postorderföretag som i dag har vuxit till ett internationellt detaljhandelsföretag.  

1915 flyttade J P Åhlén hela verksamheten till Stockholm. Över hälften av de anställda följde med till de nybyggda lokalerna på Ringvägen 100 på Södermalm. 1932 slog det första Tempovaruhuset upp sina portar på Östermalmstorg. 1962 avvecklades postorderverksamheten helt och istället satsade man fullt ut på försäljning i varuhusen – som hann bli över 100 stycken innan Tempo 1985 bytte namn till Åhléns. 

I dag omsätter Åhléns 4,8 miljarder kronor och drygt 3 000 skickliga medarbetare möter 80 miljoner kunder varje år. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB.

Nummer 1—2018

BrandSäkert 1 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2018.