Annons

Du är här

Nya anvisningar för orienterings- och serviceritningar

Publicerad22 maj 2018  Text Karin Wandrell

Förlag & utbildning

Brandskyddsföreningens nya anvisningar ger enklare, tydligare och mer enhetliga ritningar. Något som på sikt även leder till ett bättre brandskydd.

SBF 1021:2 Anvisningar för orienterings- och serviceritningar för brandlarm och för utrymningslarm med talat meddelande har genomgått en stor revidering trädde i kraft den 1 juli 2017. Målet är att få enklare, tydligare och mer enhetliga ritningar oavsett vem som har tagit fram dem.

– Vi började arbetet med att fråga ett antal räddningstjänster vad de anser är viktigast med orienteringsritningar och vilka behov de såg, berättar Björn Almberger, expert på brandlarm hos Brandskyddsföreningen. De betonade framför allt vikten av att det ska vara enkelt och tydligt att läsa en ritning oavsett tid på dygnet.

En orienteringsritning är en ritning över en byggnad där olika branddetektorer och sektioner är inritade. De används till exempel av räddningstjänsten för att fastställa var i byggnaden ett larm kommer ifrån.

– Genom att renodla och förenkla orienteringsritningarna blir det lättare för räddningstjänstpersonalen att hitta i byggnaden och på så sätt spara tid och rädda liv, säger Björn Almberger. Samtidigt får serviceritningarna mer information i syfte att öppna upp för att arbeta mer digitalt. De används främst av anläggningsskötare, anläggningsfirmor och liknande.

Den största skillnaden mot förr när det gäller orienteringsritningar är att man har plockat bort symbolerna för de olika detektorerna och enbart har kvar numreringen för att ge ett renare intryck.

– Vi har fått väldigt positiva reaktioner både på upplägget av de nya anvisningarna och på utseendet, men också en del frågor kring varför vi har valt att göra så här. Svaret är helt enkelt att vi vill underlätta för räddningstjänsten att snabbt hitta rätt. I anvisningarna finns en grundmall för ritningar som vi gärna ser att man använder. Jag är glad över att Brandskyddsföreningen har tagit det här steget eftersom det på sikt leder till ett bättre brandskydd, säger Björn Almberger.

Viktigt att uppdatera

Men minst lika viktigt som att rita efter de nya anvisningarna är att uppdatera gamla ritningar vid ombyggnationer eller renoveringar för att förhindra att insatspersonalen går fel.

– Men då bör man hålla sig till det ena eller andra, det vill säga antingen ändra i enlighet med det gamla formatet eller göra en helt ny ritning över fastigheten enligt det nya systemet för att undvika sammanblandning.

Solveig Carlgren, CAD-ritare på Siemens, har suttit med i arbetsgruppen som har reviderat anvisningarna. Hon har jobbat med ritningar i över 30 år och följt utvecklingen under åren.

– I början var det ritplanka och tuschpenna som gällde, men det har hänt en hel del på den fronten sedan dess även om ritningarna i sig har sett ganska lika ut. Anvisningarna däremot har nästan inte alls ändrats. Men nu har det gjorts ett rejält omtag och det är betydligt mer detaljerat än tidigare.

Klar kvalitetsförbättring

Med sin långa erfarenhet och kunskap rent rittekniskt har Solveig Carlgren framförallt bidragit med att ta fram lösningar som inte är alltför omständliga att genomföra, tar längre tid eller kostar mer.

– Eftersom anvisningarna är mer uppstyrda nu gör det att ritningar från olika leverantörer generellt sett kommer att se mer lika ut. Vi har försökt renodla det så att varje ritningsfil genererar en orienteringsritning och en serviceritning. All information finns fortfarande kvar, men vi har lagt den i olika lager så att till exempel branddetektorerna nu enbart syns på serviceritningarna. Men det är klart att vi får jobba på ett lite annorlunda sätt nu. Förr fanns det större utrymme att tolka anvisningarna på olika sätt.

Själv har hon och hennes kollegor ritat efter de nya anvisningarna sedan förra sommaren och mötts av många positiva reaktioner, både internt och från kunder.

– Däremot ritar vi inte om gamla ritningar såvida inte kunden efterfrågar det. Det har varit jätteroligt att få vara med och påverka något som styr mitt jobb så mycket. Det känns som ett steg framåt och en klar kvalitetsförbättring. Nu ska det bli spännande att följa utvecklingen framåt och se vad digitaliseringen för med sig.

SBF 1021:2

Anvisningar för orienterings- och serviceritningar för brandlarm och för utrymningslarm med talat meddelande.

Anvisningarna beskriver hur en ritning skapas från grunden för en ny anläggning som installeras – utformning av orienteringsritning, serviceritning, larmdonsområdesritning och funktionsbeskrivning för brandlarm (SBF 110 gällande utgåva) samt serviceritning och larmdonsområdesritning för utrymningslarm med talat meddelande (SBF 502 gällande utgåva). 

Nummer 3—2018

Omslag för BrandSäkert 3 2018
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2018.