Annons

Du är här

En glödlampa.
Leif Denti forskar inom ledarskap, psykologi och organisation relaterat till innovation vid Göteborgs universitet.

Så förblir du kreativ i en hektisk vardag

Publicerad22 maj 2018  Text Gabriella Morath

Forskning

Innovation är det sista, och viktigaste, steget i att bli en fullvuxen organisation. Innovationsforskaren Leif Denti ger tips och råd om hur du och ditt företag når dit.

Snart är det dags för Brandskyddsföreningens årliga brandkonferens, denna gång i Göteborg. Leif Denti kommer att vara på plats och prata om innovativt ledarskap – och hur man lyckas förbli kreativ i en hektisk vardag. BrandSäkert fick en pratstund med honom och passade på att fråga hur man gör i praktiken för att bli mer innovativ i sin yrkesroll.

Vad är innovation? Enligt Leif Denti räcker det inte med att något är nytt för att det ska kallas innovation – det behöver dessutom skapa någon form av nytta. Utan nyttan är innovationen bara en uppfinning.

Plocka bort något gammalt

Hur får man då in innovationstänket i vardagen? Att vara innovativ i sin yrkesroll kan handla om allt ifrån att hitta nya sätt att organisera sitt arbete på till att lansera nya arbetssätt och tjänster, men också om att våga plocka bort och renodla. Många associerar innovation till att man lägger till något eller skapar något nytt, men ofta kan det handla om att faktiskt ifrågasätta vad som behöver vara kvar.

Leif Denti kallar sig själv för momentjägare – han vill kunna eliminera överflödiga moment i sin vardag. Att hela tiden sträva efter att plocka bort och förenkla är viktigt när man vill göra plats för kreativitet och nytänkande.

För att kunna plocka bort så många onödiga moment som möjligt använder han sig av en metod han kallar för anti-pilotprojekt. Det innebär förenklat att fråga sig om allt man gör, individuellt eller som grupp, faktiskt är nödvändigt. Därefter kan man plocka bort ett moment under en begränsad tidsperiod och i begränsad omfattning. Efter några månader går det sedan att utvärdera hur det gick – blev det bättre eller sämre?

– Vi gör så mycket av slentrian och inte sällan sysslar vi med dubbelarbete eller tidsödande aktiviteter. Anti pilotprojekt-metoden fungerar som ett motgift till detta. Oavsett vad man kommer fram till i slutändan så har man vunnit på det. Man har vattentestat rutinen och får bekräftat att den håller om inte annat, säger Leif Denti.

Myten om innovation som självgående

Innovation är sällan något som ”bara händer”. Faktum är att nytänkande mår bra av att struktureras upp lite. I många organisationer finns ett slags ”magiskt tänk” där man tror att innovation ska uppstå bara för att man önskar det. Det som glöms bort är att alla redan kämpar för att få tiden att räcka till. Innovation och nytänkande behöver i själva verket prioriteras och planeras in, som vilken arbetsuppgift som helst. Nya idéer uppstår aldrig i ett vakuum. Kreativiteten tenderar att öka när vi har tydliga ramar och strukturer att förhålla oss till. Hemligheten bakom ett framgångsrikt innovationsarbete handlar alltså till stor del om systematiskt arbete.

– Tänk även på att ge förändringen den tid den behöver. När man inför en förändring på arbetsplatsen så blir det nästan alltid sämre på kort sikt. En vanlig fallgrop är att man ger upp för tidigt. Det gäller att inse att det kanske tar längre tid än förväntat och att våga hålla i processen så länge det behövs, säger Leif Denti.

Fråga om ekonomisk överlevnad

Vad händer om vi låter bli att satsa på innovation? Enligt Leif Denti handlar en kreativ arbetsmiljö inte bara om att hitta nya lösningar på gamla problem. Innovationskraften är i själva verket på väg att bli avgörande för vår ekonomiska överlevnad. Vi står till exempel just nu inför ett budgetstup där många kommuner riskerar att behöva höja skatterna för att fortsätta leverera sina samhällstjänster.

– Om vi inte kraftigt vill skära ner på tjänster och service så måste vi hitta sätt att jobba smartare, som ny teknik som gör det möjligt att slippa vissa moment i arbetet. Det många inte tänker på är att mycket av innovationsverksamheten kan utföras utan att det egentligen kostar någonting. Kanske tänker du Tesla eller rymdraket när du hör ordet ”innovation”. Men i själva verket handlar det ofta om små enkla lösningar som kan spara pengar och resurser, säger Leif Denti.

På 50-talet pratade man om projekt och projektledning, på 80- och 90-talet handlade det om kvalitet. Leif Denti menar att innovation är nästa naturliga steg i kvalitetsarbetet; för att kunna bli ännu bättre och leverera ännu högre kvalitet i det vi gör behöver vi ta del av medarbetarnas idéer. Innovation är en evolution av kvalitetsarbetet. Inom offentlig sektor började man prata om innovation omkring 2013 – vad det är och varför det är viktigt inom organisationen. Nu har man kommit till nästa steg.

– Nu är det ”huret” som är på tapeten. Hur arbetar man med innovation? Vilken blir chefens roll? Vad krävs av medarbetaren? Min gissning är att det kommer ta 5–15 år innan vi har blivit riktigt vassa på det här, men vi är redan på god väg. Jag är optimistisk, avslutar Leif Denti.

Leif Dentis tips för en innovativ organisation¨

1. Avsätt tid

Sätt av en timme i veckan åt nytänkande. Det kan handla om allt från omvärldsbevakning till att titta på vad andra har gjort i samma situation eller att spåna fram nya förslag och idéer tillsammans med en kollega.

2. Gör innovation till en rutin

Hemligheten bakom innovativa organisationer är att de inte ser innovation som en förväntad arbetsuppgift. Skriv därför in ”bidra med idéer” i arbetsbeskrivningen och inför framtidsmöten varannan vecka där alla får presentera sina idéer.

3. Tänd många eldar

Eftersom det är svårt att veta om ett projekt kommer att lyckas eller inte är det bättre att tända tusen eldar och hoppas på att någon av dem blir en stor brasa. De mest innovativa företagen sätter hela tiden i gång små projekt varav vissa går bra och börjar växa. Projekten kvalificerar helt enkelt sig själva innan de får mer resurser.

4. Inför ”zombie–amnesti”

Våga lägga ner misslyckade projekt. Annars riskerar ni att få ”zombieprojekt” som ligger kvar i organisationen som en levande död. Resultatet blir att det tar resurser från andra projekt som skulle kunna lyckas. Inför en amnesti en bestämd tid på året då projektledarna får möjlighet att säga att de vill lägga ner vissa projekt utan några som helst konsekvenser.

5. Fira misslyckanden

Risk och innovation går hand i hand. Tillåt misslyckanden genom att redan från början göra skillnad på vilka fel som får begås och inte. Det är också viktigt att den som misslyckas inte skuldbeläggs. Det finns organisationer som firar projekt som gått åt pipan genom att ta fram skumpan och tacka för försöket.

Nummer 3—2018

Omslag för BrandSäkert 3 2018
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2018.