Annons

Du är här

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Framtiden för svensk räddningstjänst

Publicerad24 maj 2018  Text Karin Wandrell

Brandkonferensen

Vilka effekter kommer räddningstjänst- och 112-utredningen att få? Justitieminister Morgan Johansson var på plats på Brandkonferensen i Göteborg för att berätta hur regeringen ser på saken.

I höst är det 20 år sedan diskoteksbranden på Backaplatsen i Göteborg inträffade då 63 ungdomar dog. Det är en av Sveriges värsta brandkatastrofer som har lämnat djupa spår efter sig.

– Räddningstjänsten är en grundbult i samhället när det gäller säkerhet. Som beslutsfattare är det vår uppgift att se till att förutsättningarna för att utföra det arbetet förbättras, säger Morgan Johansson.

Larmet till 112 är vanligtvis det första steget i räddningskedjan. Att få till en offentligt samordnad och sammanhållen nödverksamhet som fungerar lika över hela landet är därför ett nödvändigt nästa steg. Det är också anledningen till att regeringen tillsatte 112-utredningen.

– Ett krav är att SOS ska klara av en svarstid på 8 sekunder vilket man är på väg att uppnå. Regeringen har också skjutit till ytterligare 111 miljoner kronor per år så att larmcentralerna ska kunna anställa mer personal, utveckla tekniken och göra verksamheten ännu bättre.

Tryggare arbetsmiljö

Men Morgan Johansson menar att det också måste göras fler insatser för att stärka de kommunala räddningstjänsterna för att öka likvärdigheten och effektiviteten.

– Vi måste utveckla samarbetet både mellan olika räddningstjänster och med polis och vård. När det gäller kompetensförsörjningen vill vi skala upp utbildningen till 1 000 personer per år eftersom det i dag är svårt att möta räddningstjänstens behov, särskilt när det gäller deltidsbrandmän, säger Morgan Johansson.

En annan viktig fråga när det gäller räddningstjänstens uppdrag är att även personalen ska känna sig trygg på uppdrag. Även om det förebyggande arbetet för att få bort stenkastning och liknande har gett bra resultat i till exempel Malmö och Södertörn menar Morgan Johansson att statsmakterna måste markera tydligt via straffrätten att attacker av olika slag vid räddningsinsatser kommer att bestraffas.

– Utredningen föreslår därför en ny typ av brottsrubricering, blåljussabotage, där ett grovt sådant brott ska kunna ge upp till livstids fängelse. Vi kommer att jobba vidare med detta förslag för att stärka skyddet för blåljuspersonal.

Även det civila försvaret befinner sig i ett nytt skede. Utgångspunkten är att skapa ett modernt civilförsvar som ska kunna klara av även extrema situationer och handskas med allt från cyberattacker till väpnat anfall genom att steglöst intensifiera åtgärder efter hand.

Skarpare styrning

Jan-Åke Björklund, utredare för Räddningstjänstutredningen, berättade om några punkter utredningen har kommit fram till. Bland annat föreslås att både statens och kommunernas styrning ska bli skarpare.

– Handlingsprogrammen är räddningstjänstens åtagande mot allmänheten och vi vill att MSB ska ta fram en struktur för hur de ska se ut för att underlätta framtagande av nyckeltal och annat. Handlingsprogrammen ska också tydligt visa i vilka samverkansorganisationer man ingår.

Andra förslag är att stärka räddningschefens ställning genom att ta bort kravet på att en räddningschef också måste räddningsledare och att se över bestämmelserna om rökdykning eftersom det har skett mycket både tekniskt och organisatoriskt.

– Utredningen har också tittat på hur man bäst kan utnyttja samhällets samlade resurser och föreslår införandet av IVPR, I Väntan På Räddningstjänsten, som ett komplement till räddningstjänstens insatser. I dag måste man vara kommunalt anställd för att ingå i räddningstjänsten. Vi föreslår att man inför ett fjärde undantag vid inledande insatser så att det går att skriva avtal med till exempel väktarbolag och andra organisationer.

Utredningen vill även ge MSB föreskrivningsrätt för kommunala tillsyner så att de sker likvärdigt över hela landet och ta bort kravet på skriftlig redogörelse.

– Central tillsyn är vanligt i många länder och det är något vi vill se även i Sverige, avslutar Jan-Åke Björklund.